Reklama
pondelok, 29 apríl 2019 15:05

Školy sa môžu zapojiť do Ekovýchovného programu BOCIAN

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Školy sa môžu zapojiť do Ekovýchovného programu BOCIAN Školy sa môžu zapojiť do Ekovýchovného programu BOCIAN

Ekovýchovný program BOCIAN je celoslovenský program Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý vstupuje už do svojho 18. ročníka. Program koordinuje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich organizačných zložiek (správy národných parkov, správy chránených krajinných oblastí ).

Správa NP Malá Fatra realizuje v tomto kalendárnom roku ekovýchovný program Bocian v spolupráci so Správou NP Veľká Fatra, Správou CHKO Kysuce a Správou CHKO Strážovské vrchy. Do programu sa teda môžu zapojiť aj školy v ich územnej pôsobnosti. Regionálne vyhodnotenie sa uskutoční dňa 23. októbra 2019 v Krajskej knižnici v Žiline. Realizovať sa bude formou „konferencie“ a prezentovať svoju prácu budú kolektívy, ktoré odovzdajú plagát „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“.

 

Pre koho je program určený?

 

Program je určený pre kolektívy žiakov a študentov škôl v mestách a obciach s aktívnym hniezdom bociana. Zoznam škôl v obciach s hniezdom bociana je v prílohe.

 

Čo je úlohou programu?

 

Hlavnou úlohou programu je vypracovanie plagátu formátu A0, alebo A1 s názvom „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“. Plagát je koláž vypracovaných čiastkových úloh, ktoré budú kolektívy postupne riešiť. Každý kolektív alebo trieda spracuje jeden plagát. Úloh je spolu 12. Rieši sa napríklad obsadenie a výsledok hniezdenia, história hniezda, vzťah občanov k hniezdiacim bocianom a podobne. Nie všetky úlohy sú povinné, ak si s niektorými neviete dať rady, môžete ich vynechať. Dôležitý je najmä priebeh hniezdenia.

 

Presný popis úloh je súčasťou metodickej príručky, ktorú dostanú prihlásené školy alebo kolektívy. Vydanie metodického materiálu finančne podporila Lichtenštajnská nadácia CICONIA a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Na spracovaní sa podieľala ZO SZOPK Bocian a Východoslovenské múzeum v Košiciach.

 

Stručne o náležitostiach žiadosti

 

 1. Výkaz o pobyte bociana vo vašej obci. V hniezdnej sezóne sa zaznamenávajú všetky dôležité udalosti – prílet, párenie, znášku, sedenie, liahnutie, výchovu i odlet bocianov.
 2. Preukaz. Opis bociana z literatúry alebo vlastného pozorovania
 3. Rodný list. Ak sa na hniezde nachádza krúžkom označený bocian, po odčítaní údajov z krúžku vieme o jeho pôvode i veku. Ak je bez krúžku, jeho pôvod zostane neznámy.
 4. Fotografia. Prajeme si, aby to bola fotografia „vášho“ bociana a vo všetkých prílohách k žiadosti boli fotografie zhotovené tvorcami žiadosti (nie prevzaté z internetu).
 5. List vlastníctva hniezda. Žiaci sa pokúsia získať z literatúry, z obecnej kroniky, či od starých ľudí údaje o histórii hniezda v obci.
 6. Súhlas s prihlásením k pobytu. Žiaci môžu zrealizovať anketu s občanmi (návrh otázok je súčasťou metodického materiálu). Taktiež môžu osloviť starostu obce, majiteľov stanovišťa hniezda, či blízkych susedov a získať aj ich súhlas k hniezdeniu.
 7. Rozpis aktivít bociana počas dňa (Povolenie k pracovnej činnosti). Žiaci pozorujú hniezdo aspoň jeden deň a zaznamenávajú si akú činnosť počas tohto dňa bocian vykonával. Rozpis jeho aktivít priložia k žiadosti.
 8. Potvrdenie o bezúhonnosti. Žiaci napíšu krátku správu o existencii hniezda a prítomnosti bociana vo vašej obci. Zavesia ju na facebookovú stránku Bociany alebo internetovú stránku obce a samozrejme aj na žiadosť k pobytu. Priložia fotografiu hniezda s okolím
 9. Umelecká či literárna tvorba autorov s motívom bociana, ktorá bude súčasťou plagátu.
 10. Žiaci sa stanú ochrancami bocianov.
 11. Ochranársky čin pre bociana. Ak žiaci vykonajú niečo, čo si myslia, že prispeje k ochrane bocianov, priložia to k žiadosti (napr. poriadok pod hniezdom a i.) Pri spracovaní úloh sa môžete s akýmikoľvek otázkami obrátiť na Správu NP Malá Fatra, kontakt nájdete v dokumente.

 

Plagáty na inšpiráciu z minulého roka, ktoré spracovali školy v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra nájdete na stránke: http://npmalafatra.sopsr.sk/sprava-np/skola-ochrany-prirody/bocian/. Vypracované plagáty budú zaradené do celoslovenského on-line internetového hlasovania, rovnako ako tomu bolo v roku 2017 a 2018.

 

Kolektív žiakov víťazného plagátu bude odmenený terénnym programom, alebo sprievodom (po dohode s pracovníkom príslušnej správy chráneného územia, pod ktorú škola spadá), drobnými vecnými cenami a diplomom. Doprava na terénny program alebo exkurziu je na náklady školy. Ak kolektívy plagát spracovali v predchádzajúcich rokoch, môžete ho opätovne vypracovať, v každom roku môže byť priebeh hniezdenia iný. Úlohy, ktoré sa opakujú (tie, ktoré sa týkajú napríklad histórie hniezdenia), môžete dať na plagát tie isté. Anketu s občanmi môžete napríklad zopakovať, aby ste sa presvedčili, či a ako zmenili názory na bociana oproti minulému roku, a podobne.

 

Dôležité termíny

 

Svoju účasť na programe nahláste do 30. mája 2019 regionálnemu koordinátorovi. Keďže sa zaznamenáva aj odlet bociana na zimoviská, termín na odovzdanie plagátov je až v nasledujúcom školskom roku - 15. októbra 2019. Plagáty sa odovzdávajú Správe NP Malá Fatra (poštou, osobne).

 

Čo ak vo vašej obci alebo meste bocian nehniezdi? Môžu sa zapojiť aj materské školy?

 

Kolektívy žiakov škôl v obciach a mestách, kde bociany nehniezdia, alebo hniezdo nie je aktívne, a kolektívy detí z materských škôl sa môžu zapojiť do umeleckej, literárnej a výtvarnej tvorby na tému „Bocian“. Práce budú vystavené v Krajskej knižnici v Žiline. Termín na odovzdanie týchto prác je 15. októbra 2019 v Krajskej knižnici v Žiline. Práce môžete začať do knižnice nosiť osobne alebo posielať poštou od septembra 2019 - obálku označte heslom „Bocian 2019.“ Kontaktná osoba: Miloš Zvrškovec, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Všetky otázky týkajúce sa ekovýchovného programu, metodiky a pomoci pri spracovaní úloh, konzultácie, odovzdanie plagátov a podobne (BEZ OHĽADU NA ÚZEMNÚ PRISLUŠNOSŤ) vám zodpovie Gabriela Kalašová – regionálny koordinátor programu „Bocian“ Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody, ul. Hrnčiarska 197, 013 03 Varín Tel: 041/507 14 13, mob: +421 911 011 426 mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. web: www.npmalafatra.sk

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.