piatok, 10 máj 2019 00:00

Katarína Danková: Z PEVŠ na Nový Zéland a odtiaľ do celého sveta

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Katarína Danková: Z PEVŠ na Nový Zéland a odtiaľ do celého sveta Katarína Danková: Z PEVŠ na Nový Zéland a odtiaľ do celého sveta

Absolventka Fakulty ekonómie a podnikania a Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, Ing. Mgr. Katarína Danková, PhD., cestuje na konferencie a workshopy po celom svete. Po doktorandskom štúdiu na Novom Zélande pracuje ako vedecký pracovník v oblasti experimentálnej ekonómie a spolupracuje s univerzitou v Austrálii a v Británii.

Pracujete v zahraničí, ale odchod z domova sa vám oplatil. Čomu sa v súčasnosti venujete?

 

Pracujem ako vedecký pracovník v oblasti behaviorálnej a experimentálnej ekonómie. Venujem sa dizajnu, programovaniu a uskutočňovaniu ekonomických experimentov v laboratóriách, najmä na univerzitách, kde skúmame otázky týkajúce sa rozhodovania ľudí.

 

To znie zaujímavo, o čo konkrétne ide?

 

Pôsobím ako Research Fellow na Macquirie Graduate School of Management (MGSM) v Sydney a tiež mám afiláciu v Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI – Central European Labour Studies Institute). Často lietam po svete kvôli rôznym projektom – či už v som Austrálii, v Anglicku, na Slovensku, ale zúčastňujem sa aj na konferenciách a workshopoch v rôznych krajinách sveta, od Nového Zélandu, cez Filipíny, až po USA. Moja práca ma veľmi baví a vyhovuje mi aj tento životný štýl. Dúfam, že sa výskumu budem môcť venovať aj naďalej.

 

Británia a Austrália ale neboli vaše prvé zahraničné voľby zamestnania. Po magisterskom štúdiu na PEVŠ ste odišli na doktorandské štúdium na Nový Zéland…

 

Už počas štúdia na PEVŠ som mala ambíciu študovať ďalej, ale v anglicky hovoriacej krajine. Po rozsiahlom prieskume som sa nakoniec rozhodla pre Nový Zéland. V zahraničí to funguje inak ako u nás, škola nevyberá vopred tému dizertačnej práce, ale študent predloží škole oblasť, ktorej by sa chcel venovať, tzv. proposal. Na základe môjho návrhu ma prijali na University of Canterbury, získala som tiež štipendium a po vybavení potrebných víz a dokumentov som sa vybrala študovať na opačný koniec sveta.

 

Ako ste si našli prácu v zahraničí?

 

Po ukončení doktorandského štúdia na Novom Zélande, som rozposlala prihlášky na rôzne univerzity po celom svete. Najprv som dostala prácu na dobu určitú na University of East Anglia v UK, kde som pôsobila ako “Senior Research Associate” a venovala sa najmä výskumu v oblasti experimentálnej ekonómie. Odtiaľ som sa neskôr presunula a začala spolupracovať aj s univerzitou v Sydney a s CELSI.

 

Čo Vás na svojom povolaní najviac baví?

 

Baví ma výskum ako taký, no najmä kombinácia ekonomických princípov s psychologickými konceptami. Podľa neoklasickej ekonómie sa ľudia správajú racionálne, snažia sa maximalizovať svoj úžitok a firmy svoj zisk. Avšak ukazuje sa, že tento model správania nie vždy platí a ľudia sa niekedy správajú aj altruisticky. V mojej práci si do laboratória pozývame účastníkov, najčastejšie študentov, a skúmame ako sa rozhodujú v ekonomickom prostredí, akú majú motiváciu a ako to vplýva na trhy.

 

Vidíte v tomto výskume svoju budúcnosť?

 

Určite by som chcela zostať pracovať v akadémii, vedecká činnosť a práca so študentami ma veľmi baví a obohacuje.

 

Ako Vám pomohlo vzdelanie na PEVŠ pri hľadaní práce?

 

Na vzdelanie sa v zahraničí kladie veľký dôraz, moja kombinácia právo-ekonómia zaujala už na prvý pohľad a umožnila mi dostať sa do sveta.

 

Čo ste si počas štúdia predstavovali, že budete robiť?

 

Počas prvých rokov štúdia som ešte nemala presnú predstavu o tom, čo chcem robiť. Inklinovala som k turizmu a medzinárodnému obchodu, ktorý sa dá študovať aj na PEVŠ, avšak neskôr ma začala zaujímať experimentálna ekonómia – aj vďaka zaujímavým prednáškam známych experimentálnych ekonómov. Ďalej to bolo už jednoduché – kráčala som za svojím snom, čo robím dodnes.

 

Ktoré predmety Vás v škole najviac bavili?

 

Do školy a aj na prednášky som chodila veľmi rada, bavilo ma viacero predmetov, ale vyzdvihla by som najmä makroekonómiu, mikroekonómiu, medzinárodný obchod, občianske právo, obchodné právo, kriminológiu a trestné právo. Zaujal ma obsah a podstata týchto predmetov, ale takisto sme mali veľmi dobrých vyučujúcich, ktorí tiež prispeli k môjmu zvýšenému záujmu o tieto predmety.

 

Čo by ste odporučili súčasným a budúcim študentom PEVŠ?

 

Venujte sa tomu, čo vás baví, buďte stále zvedaví a otvorení novým možnostiam. Uplatnenie sa v zahraničí, či už v akadémii, alebo v biznis sektore, je veľmi náročné – vytrvalosť a odhodlanie sú kľúčové vlastnosti k dosiahnutiu svojho cieľa. Ak si vyberiete napríklad cestovný ruch, štúdium vás pripraví na profesionálnu prácu na takej úrovni, že po skončení štúdia môžete hneď začať pracovať.

 

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ vychádza z trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete a reflektuje inovatívne riešenia vo vzdelávaní. Záujemcovia o štúdium si môžu vybrať formu štúdia dennú, externú a tiež štúdium cez nový modul s online podporou. Online modul je určený pre všetkých, ktorí pre pracovné alebo iné povinnosti nemôžu absolvovať prednášky v pravidelných intervaloch. Pri online štúdiu sledujete prednášky z domu či práce a kvalita štúdia a podmienky na jeho úspešné absolvovanie ostávajú bez zmeny. 

 

Pre záujemcov o štúdium ekonómie v spojení s cestovných ruchom prináša Fakulta ekonómie PEVŠ v spolupráci s Vysokou školou obchodní v Prahe unikátnu možnosť získať dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (v externej forme štvorročného) štúdia v Bratislave. Podmienkou je absolvovanie okrem ekonomických predmetov aj predmety so zameraním na cestovný ruch.

 

Širokospektrálnosťou ekonomických disciplín, vysoko kvalifikovanými pedagógmi s dlhoročnými skúsenosťami v danom odvetví a kvalitným vzdelaním má fakulta silnú pozíciu medzi vysokými školami s ekonomickým zameraním na Slovensku. Dôkazom je 17% nárast prvákov do akademického roka 2018/2019 v porovnaní s minulým akademickým rokom. Prihlášku si môžete podať do 31.5.2019 online.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn