Vytlačiť túto stránku
utorok, 07 máj 2019 22:38

Hygienici upozorňujú na dôslednejšiu hygienu rúk

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Svetový deň čistých rúk – zabráňme prenosu infekcií v zdravotníckych zariadeniach Svetový deň čistých rúk – zabráňme prenosu infekcií v zdravotníckych zariadeniach Foto: Medline

Svetová zdravotnícka organizácia dlhoročne upozorňuje na význam dôslednej dezinfekcie rúk. Preto sa Univerzitná nemocnica Martin opäť zapojila do osvetovej kampane a návštevníkom poskytovala informácie o správnom postupe aplikácie dezinfekčných prostriedkov, ktoré zabraňujú prenosu rôznych infekcií.

Správny postup dezinfekcie predvádzali návštevníkom poslucháči prvého ročníka JLF UK študijného programu Ošetrovateľstvo a pracovníčky Oddelenia nemocničnej hygieny. Dezinfekčný prostriedok, ktorý bol v tomto prípade použitý, obsahoval fluorescenčnú látku, ktorá pod ultrafialovým svetlom odhalila nevyčistené časti rúk. Najčastejšie šlo o končeky prstov, palec a chrbát ruky. Nesprávne vydezinfikované časti sú stále zdrojom baktérii a nákaz. Hlavným cieľom kampane je teda poukázať, že dôsledná hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie šírenia mikroorganizmov a nemocničných nákaz. „Chceme pripomenúť význam dôkladnej hygieny rúk, a to nielen v bežnom živote širokej verejnosti, ale najmäv zdravotníckych zariadeniach“ tvrdí MUDr. Adriana Kompaníková, vedúca Oddelenia nemocničnej hygieny UNM a dodáva, že nedostatočná hygiena rúk môže viesť k ochoreniam tráviaceho traktu, akými sú napríklad rotavírusová a norovírusová hnačka a žltačka typu A, k ochoreniam kože a slizníc, k chrípke či nádche a tiež k infekciám rán.

 

Kým na bežnú hygienu v domácnostiach stačí mydlo, odborníci zdôrazňujú, že v nemocničnom prostredí je potrebná dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným prostriedkom. Denná odporúčaná spotreba alkoholovej dezinfekcie je minimálne 20ml na jedno lôžko. Riziko infekcie prinášajú so sebou návštevníci hospitalizovaných pacientov prevažne na kontaminovaných rukách alebo kvapôčkovou infekciou. Platí aj opačný prípad, kedy sa zdravý človek môže nakaziť počas návštevy zariadenia. Najohrozenejší sú práve nemocniční pacienti, nakoľko ich imunita je znížená v dôsledku ochorenia alebo invazívneho zákroku. Pri príchode aj odchode z každého zdravotníckeho zariadenia je preto nevyhnutné si ruky správne vydezinfikovať, čím zabránime nakazeniu seba, hospitalizovaných pacientov, či personálu nemocnice.

 

Správna dezinfekcia rúk je najjednoduchší spôsob ako zabrániť šíreniu chorôb a vzniku infekcií

 

Hygienici neustále apelujú na význam dôkladného umývania rúk mydlom pod teplou tečúcou vodou, a to pred manipuláciou s nebalenými potravinami, prípravou a konzumáciou jedla, po použití toalety, manipulácii s odpadom, alebo použití mestskej hromadnej dopravy. Tento zvyk treba budovať u detí od skorého veku, nakoľko je človek v ranom detstve náchylnejší na ochorenia a jeho imunita sa ešte len vyvíja. Udržiavaním svojich rúk v čistote predchádzame styku s rôznorodými baktériami a vírusmi, ktoré môžu spôsobiť neraz aj závažné ochorenia.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Najnovšie články od autora: Tlačová správa

Súvisiace články podľa značky