utorok, 07 máj 2019 23:34

Príbovská jar: pripomenuli si život Milana Rastislava Štefánika

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Príbovská jar: pripomenuli si život Milana Rastislava Štefánika Príbovská jar: pripomenuli si život Milana Rastislava Štefánika

Aj keď počasie nebolo typicky jarné a vonkajšia teplota bola len 4 °C, v Príbovciach sa konalo už tradičné literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská Jar“. Kultúrno-ekumenické stretnutie podporujúce aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci sa 5. mája 2019 stretli pod jednou strechou - strechou evanjelického kostola.

V tomto roku bol hostiteľom evanjelický cirkevný zbor v Príbovciach, aby strávili príjemné nedeľné popoludnie, na chvíľu sa zastavili, obdivovali umelecké slovo, spev a hudbu v bohatom kultúrnom programe. V úvode programu privítala všetkých prítomných Zuzana Szabóová, evanjelická farárka. Po príhovore nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom vystupovalo až 26 účinkujúcich. Celým literárno-hudobným pásmom sprevádzali prítomných Janka Bellová a Božena Bíziková prerozprávaným príbehom, príbehom života Milana Rastislava Štefánika.

 

 

Mládež, ale aj my všetci, potrebujeme poznať a neustále si pripomínať pozitívne vzory. M. R. Štefánik je pre nás takýmto vzorom a organizátori chceli vzdať hold jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín a zároveň si pripomenúť aj sté výročie od jeho tragickej smrti, ktoré pripadlo na 4. mája 2019. „Príbovská Jar“ však nebola len o príbehu. Andrej Adrašik zahral klavírnu skladbu od J.S.Bacha, piesňou potešil prítomných evanjelický aj rímskokatolícky spevokol a Eva Andrašiková zas predniesla poéziu.

 

 

Na záver programu sa prihovoril rímskokatolícky farár, Štefan Barilla, a poďakoval všetkým účinkujúcim a prítomným za účasť na tomto krásnom nedeľnom podujatí. Dňa 9.12.2006 sa v obecnom dome v Príbovciach uskutočnilo prvé kultúrno-spoločenské podujatie s názvom „Príbovské Vianoce 2006“, spojené s prehliadkou betlehemov a ručných prác s vianočnou tematikou. Organizátormi tohto obľúbeného podujatia, v poradí už dvadsiatehošiesteho, sú tradične Občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Valča, Obec Príbovce a Evanjelický cirkevný zbor, a. v., v Príbovciach.

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu