pondelok, 20 máj 2019 18:29

V Diamart-e o tkanive, ktoré daruje život dvakrát

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V Diamart-e o tkanive, ktoré daruje život dvakrát V Diamart-e o tkanive, ktoré daruje život dvakrát Text: PhDr. Andrea Bukovská, MHA, foto: Lukáš Ročiak

Už od roku 1990 je hlavnou náplňou pravidelných aktivít DIAMART-u aj vďaka dlhoročnej podpore mesta Martin edukácia členov, rodinných príslušníkov, ale aj širokej verejnosti a tým aj prinášanie správnych informácií o novinkách v diagnostike a liečbe diabetes mellitus a komplikácií.

Nebolo tomu inak ani v piatok 04. mája 2019, kedy medzi riadnych členov na pravidelnú edukačno-členskú schôdzu DIAMART-u do veľkej zasadačky Mestského úradu v Martine zavítala popredná odborníčka z firmy PrimeCell Praha PharmDr. Ľudmila Kišeláková, MBA.

 

V mimoriadne zaujímavej prednáške podrobne vysvetlila možnosti a význam Amnioderm-u pri liečbe chronických rán. Poukázala na významné úspechy pri liečbe diabetickej nohy ako závažnej komplikácie diabetes mellitus v každom veku, nakoľko amniová membrána a regeneratívna medicína aplikovaná vo vhodnom prostredí významne uzatvára chronické rany aj u diabetikov. Vysvetlila význam pravidelnej kontroly diabetes mellitus, ale aj akýchkoľvek rán, ktoré neobchádzajú ani diabetikov.

 

Nakoľko Amnioderm môžu aplikovať len špeciálne vyškolení lekári, informovala o deviatich zdravotníckych zariadeniach, okrem Ľubochne v Banskej Bystrici, Bratislave, Dolnom Kubíne, Levoči, Svidníku, Trenčíne, Spišskej Novej Vsi a Žiline, ktoré na Slovensku takúto možnosť liečby pravidelne realizujú. Rozsiahla diskusia pokračovala počas a aj po skončení edukačno-členskej schôdze. Všetci účastníci ocenili skutočný záujem tímu českých odborníkov, ktorí, nakoľko ide o produkt vyrobený z plodových obalov placenty, skutočne daruje život dvakrát.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Súvisiace články podľa značky