pondelok, 20 máj 2019 18:54

Ďalšie kolo výzvy na zatepľovanie starších rodinných domov

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Ďalšie kolo výzvy na zatepľovanie starších rodinných domov Ďalšie kolo výzvy na zatepľovanie starších rodinných domov

Občania, ktorí zatepľujú svoje rodinné domy staršie ako 10 rokov, môžu opäť žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotáciu vo výške maximálne 8 800 eur. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 17. júna do 30. septembra 2019, alebo do zaevidovania najviac 500 žiadostí. Od vyhlásenia výzvy majú záujemcovia mesiac na prípravu žiadostí, detailné informácie ako ju podať a všetky podmienky na získanie dotácie verejnosť nájde na www.zatepluj.sk.

V piatom kole výzvy už neplatí podmienka, že zatepľovanie musí realizovať licencovaná firma. Naďalej však musí žiadateľ predložiť spracovaný projekt zateplenia rodinného domu, vrátane projektového energetického hodnotenia. Na dokumentáciu ministerstvo prispieva sumou 800 eur, na zateplenie získa úspešný žiadateľ dotáciu do výšky 40 % z oprávnených nákladov, maximálne však 8 000 eur.

 

Ministerstvo chce aj naďalej podporovať zatepľovanie starších rodinných domov, a tým znižovanie  nákladov ich vlastníkov na energie. Schválením nových podmienok poskytovania štátnej podpory vychádzame v ústrety majiteľom starších rodinných domov. Osobne ma teší, že môžem vyhlásiť už piatu výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinných domov.“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. V doterajších štyroch uzatvorených výzvach na zatepľovanie rodinných domov sa prihlásilo 441 záujemcov.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn