pondelok, 20 máj 2019 21:46

Turčiansky majáles alebo Keď husle zahrajú...

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Turčiansky majáles alebo Keď husle zahrajú... Turčiansky majáles alebo Keď husle zahrajú...

Dňa 11. mája 2019 v podvečerných hodinách znela kultúrnym domom v Žabokrekoch cimbalová ľudová hudba. Milovníci folklóru zo Združenia turčianskych muzikantov zrealizovali podujatie Turčiansky majáles alebo Keď husle zahrajú..., ktoré v rámci projektu dedovizeň z TURCA z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spoluorganizátorom podujatia bola obec Žabokreky.

Zámerom už piateho ročníka tohto podujatia je uchovanie a šírenie tradičnej kultúry regiónu Turiec a iných regiónov Slovenska a vytvorenie podmienok pre prezentáciu a propagáciu ľudovej kultúry formou v tejto dobe veľmi atraktívnych tanečných škôl. Cieľom realizovania majálesu je podpora aktivít a združovania členov miestnych folklórnych kolektívov, ale i jednotlivcov všetkých vekových kategórií zo širokej verejnosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry z rôznych častí Slovenska i blízkeho zahraničia.

 

 

Ako sa hovorí: „jedenkrát zažiť je lepšie ako stokrát počuť“, čo potvrdia aj účastníci majálesu, ktorí zažili bohatý folklórny program. Počas škôl tanca sa návštevníci naučili Starokysucký čardáš z Čierneho s lektormi z Klubu autentického folklóru Hojana zo Žiliny v podaní Danky Srnankovej, Mirky Solčianskej a Janka Niemczyka, dva strofické tance z Belej–Dulíc a Charleston s Evkou Dudkovou z FS Lysec z Belej-Dulíc a chlapská časť účastníkov majálesu sa naučila tance goralov z Podhala spolu s lektorom Lukaszom Stasikom.

 

 

Do tanca i spevu hrala ľudová hudba pod primášskou taktovkou Mareka Končeka. Majáles svojou účasťou podporili folkloristi z FS Kriváň Turany, Ženskej speváckej skupiny Hradisko Vrútky, Folklórnej skupiny Hrádok Bystrička, členovia kapely Zespol Harni (PL) a samozrejme priaznivci i milovníci folklóru zo širokej verejnosti.

 

majales
majales
majales
dual
majales
majales
majales
majales
majales

 

Obohatením folklórnej veselice bola tombola pozostávajúca prevažne z cien s ľudovou tematikou. Touto cestou by sme chceli menovite poďakovať darcom cien do tomboly: Šperky Richterová – handmade, obec Žabokreky, Žilinský samosprávny kraj, Obchod s romantikou Príbovce, Slovenské komorné divadlo Martin, Infinity reklama Martin a všetkým darcom jednotlivcom. Veríme, že sme všetkým zúčastneným pripravili nezabudnuteľný folklórny večer a o rok sa opäť stretneme v hojnom počte.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.