piatok, 31 máj 2019 16:31

Primátor Ján Danko: Daň za novú politiku Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(21 hlasov)
Primátor Ján Danko: Daň za novú politiku Primátor Ján Danko: Daň za novú politiku

Od decembra 2018 som primátorom mesta Martin. V novembrových voľbách do mňa vložilo svoju dôveru 5 631 Martinčanov, ktorým som vo svojom volebnom programe prisľúbil, že nášmu mestu vdýchnem nový život. Na čelo mesta som sa postavil bez predošlých skúseností s komunálnou politikou a politickými hrami. Musím však priznať, že už pred voľbami ma zarazila špinavá antikampaň, ktorú proti mne začali viesť rôzni neprajníci.

Rozhodol som sa však nevzdať sa a bojovať. Výsledky volieb ukázali, že som urobil správne a dali mi možnosť začať riešiť komunálnu politiku v meste novým spôsobom. Hneď na začiatku som urobil zásadné zmeny, zapojil som do diskusií o meste jeho obyvateľov a rozhodol som sa počúvať ich názory. Musím priznať, že postupom času som uvidel, že niektoré body môjho volebného programu je možné realizovať inak, výhodnejšie pre Martin. Preto som predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva zámer výstavby kabínkovej lanovky na Martinské hole.

 

Na včerajšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Martin som bol obvinený zo závažného konania voči mestskému poslancovi údajne tak, aby hlasoval za zámer vybudovania kabínkovej lanovky. Áno, s poslancom, ktorý ma takto obvinil som sa stretol a diskutoval s ním o téme vybudovania lanovky. Stretol som sa s ním rovnako ako s ďalšími 16 poslancami, s ktorými som taktiež diskutoval o rovnakej téme. Ako primátora mesta ma zaujímali ich názory, postoje, či požiadavky ohľadom projektu. Rovnako som svoj zámer diskutoval aj so stovkami Martinčanov na zasadnutí komisií primátora mesta, či na dňoch s mestskými časťami.

 

Áno, verím, že môj nový prístup ku komunálnej politike musel byť pre viacerých šok. Jednoducho som bez akéhokoľvek vysvetlenia prestal podpisovať zmluvy a akcie, ktoré boli nevýhodné pre mesto a svoje o tom vie aj pán poslanec Thomka. Je to iný prístup, na aký bola väčšina zvyknutá. A teraz nehovorím len o dôležitých investičných zámeroch, ale aj o komunikácii s občanmi, či spôsobe obsadzovania funkcií v mestských spoločnostiach.

 

Pán poslanec Thomka ma obvinil, že som mu ponúkol protislužbu za hlasovanie v prospech lanovky a to zotrvanie vo funkcii konateľa v obchodnej spoločnosti Televízia Turiec s.r.o. ktorej jediným spoločníkom je mesto Martin. V predmetnej veci na mňa údajne podal trestné oznámenie. Ja som presvedčený že som v tejto veci nekonal ani protiprávne ani neeticky, a to ako to on vyhodnotil považujem z jeho strany za vysoko účelové a tendenčné. Myslím si, že jeho obvinenia nepramenia zo zmyslu pre spravodlivosť ani zo snahy o hájenie záujmov mesta. Vyhodnocujem to ako pokus o moju diskreditáciu, marenie rozvoja mesta, snahu o zmenu pomerov v mestskom zastupiteľstve a v neposednom rade vlastnú sebaprezentáciu v médiách. Svedčia o tom aj pripravené vystúpenia a profesionálne spracovaná webstránka. Bolo to len divadlo.

 

Pán poslanec Thomka predsa musí vedieť aké kompetencie má zastupiteľstvo a teda poslanci a aké kompetencie má primátor. Sám poslanec Thomka bol do funkcie konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Televízia Turiec s.r.o. zvolený mestským zastupiteľstvom. Musí to vedieť aj preto, lebo ako poslanec sám za seba hlasoval. Pán poslanec Thomka musí vedieť aj akým spôsobom sa konateľ tejto spoločnosti odvoláva, pretože na rovnakom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol z tejto funkcie odvolaný pán Kollár. Teda je absurdné tvrdiť že som pána poslanca korumpoval niečím čo nie je v mojej kompetencii a čo majú v rukách len  a len poslanci.

 

Všetky nové riešenia a prístupy si vždy vyžiadajú reakciu. A táto reakcia vždy zodpovedá charakteru osobnosti, ktorej sa týka a takisto aj spôsobu boja, ktorý zvolí. To ma naučila už predvolebná kampaň, ktorá sa však možno pre niektorých nekončí len okamihom volieb. Zámer vybudovania kabínkovej lanovky na Martinské hole dnes martinské zastupiteľstvo neprerokovalo. Ja však nemám v povahe vzdávať sa a ani nechať sa zastrašiť. Kabínková lanovka na Martinské hole má zásadný význam pre rozvoj nielen mesta, ale celého regiónu. Priláka turistov, ponúkne nové možnosti Martinčanom nielen počas zimy, ale taktiež v lete.

 

Prispeje k zvýšeného výberu daní za ubytovanie, podporí rast služieb v meste, čo sa odzrkadlí na platoch obyvateľov mesta. Rozumiem však, že niekto radšej uprednostní vlastný záujem pred prínosom pre celé mesto, či región. Skôr sa teraz sám seba pýtam, kto a prečo mal taký obrovský záujem, aby na včerajšom zasadnutí nebol prerokovaný zámer výstavby kabínkovej lanovky. Obvinenia, ktoré na zasadnutí zazneli odmietam, osobne poskytnem maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, a to nielen v tejto veci, podniknem kroky na ochranu svojho dobrého mena a verím, že svoje tvrdenia preukážem.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk