piatok, 07 jún 2019 13:15

Dni Milana Hodžu 2019

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dni Milana Hodžu 2019 Dni Milana Hodžu 2019
Koncom júna tohto roku si už po pätnásty raz pripomíname osobnosť slovenskej a československej politiky prostredníctvom viacerých podujatí vedeckého, vzdelávacieho, kultúrneho aj spoločenského charakteru pod hlavičkou Dni Milana Hodžu.
 
Pôvodným zámerom projektu bolo priblížiť život a dielo Milana Hodžu a tiež rozvíjať jeho ideové dedičstvo v čase integrovania sa Slovenska do Európskej únie. Milan Hodža ako zakladateľ modernej slovenskej politológie sa stal symbolom, ku ktorému od roku 2005 sa hlásia slovenskí premiéri prijatím záštity nad podujatím bez ohľadu na svoju politickú príslušnosť. 
 
Dni Milana Hodžu sa začínajú slávnostnými vyhodnoteniami a oceneniami literárnych prác v súťažiach Hodžov novinový článok (18.6.2019 10,00 h Pálfyho palác, Zámocká ulica, Bratislava) a Hodžova esej (20.6.2019 10,45 h Robotnícky dom, Sučany), na ktorých si žiaci a študenti cibria nielen svoje literárne zručnosti, ale učia sa premýšľať aj o všeľudských hodnotách.
 
Vyhlasovateľmi súťaží sú Základná škola Milana Hodžu v Bratislave a Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. Súťaží sa zúčastňujú nielen žiaci z celého Slovenska, ale aj zo slovenských škôl v zahraničí. Súčasťou Dní Milana Hodžu sú tiež Hodžovo fórum – súťaž stredoškolských žiackych tímov v akademickej debate, turistický výstup na Malý Fatranský Kriváň a Beh Milana Hodžu na záver školského roka. Organizátorom spomenutých podujatí je Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch.
 
Vedecké konferencie k osobnostiam slovenskej politiky v Martine organizuje Ústav politických vied SAV a zapája do nich domácich aj zahraničných odborníkov z akademického prostredia. Okrem Milana Hodžu približujú verejnosti aj ďalších politikov z obdobia jeho pôsobenia. V pätnástom ročníku konferencia predstaví verejnosti JUDr. Emila Stodolu ako významného politika a právnika, člena predsedníctva i predsedu SNS, aktívneho stúpenca vytvorenia Slovenskej národnej rady v roku 1918, ktorá vyjadrila za všetky politické strany na Slovensku želanie konštituovať vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.
 
Tento akt považoval za zákonité vyústenie bojov proti národnostnej nerovnoprávnosti a útlaku v rakúsko-uhorskej monarchii. Stal sa  jedným z autorov textu martinskej Deklarácie slovenského národa. S jeho menom  sa spája aj  razantná obhajoba slovenských politikov v súdnych sporoch, čulá publicistika, tvorba prvej slovenskej právnej a legislatívnej terminológie, vydávanie a redigovanie odborného periodika Právny obzor. (20.6.2019 9,00-15,00 h Centrum kresťanského vzdelávania a 21.6.2019 9,00-13,00 h Zborová sieň Evanjelickej cirkvi a. v., Martin).    
 
Pamiatku Milana Hodžu si účastníci podujatia uctia Pietnymi aktmi kladenia vencov na Národnom cintoríne v Martine pri hrobe Milana Hodžu (22.6.2019 14,00 h) a na námestí v Sučanoch pri buste Milana Hodžu (22.6.2019 16,00 h).  
Udeľovaním Ceny Milana Hodžu vzdávame hold vedeckým pracovníkom za výskumy spojené s týmito osobnosťami. Čestná cena Milana Hodžu sa udeľuje za propagovanie Slovenska a diela Milana Hodžu v zahraničí a tiež za pedagogickú a osvetovú činnosť (22.6.2019 15,00 h, Sučany). 
 
Sučianskym slávnostiam patrí celá sobota 22.6.2019 s bohatým kultúrnym a spoločenským programom. Zavŕšením sú nedeľné služby božie v Evanjelickom a. v. kostole v Sučanoch (23.6.2019 9,45 h Sučany).
Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk