nedeľa, 30 jún 2019 21:03

Riaditelia škôl si prevzali menovacie dekréty

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Riaditelia škôl si prevzali menovacie dekréty Riaditelia škôl si prevzali menovacie dekréty

Martin (26.06.2019) - Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Martin si prevzali z rúk primátora menovacie dekréty riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Z doteraz ukončených výberových konaní sa na čelo ôsmych základných a materských škôl postavia šiesti staro-noví riaditelia a dvaja noví.

Júnové zastupiteľstvo mesta Martin sa nieslo v slávnostnom tóne. Okrem ocenenia najlepších martinských žiakov si z rúk primátora mesta Martin Jána Danka prevzalo menovacie dekréty osem riaditeľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Všetci riaditelia, ktorým som dnes odovzdal dekréty prešli riadnym výberovým konaním, pričom šiesti obhájili svoje pozície a dvaja nahradili predošlých riaditeľov. Verím, že nové vedenia našich škôl dokážu nielen udržať ich kvalitu, ale posunúť ju na novú úroveň. Podpora školstva a vzdelávania v meste je jednou z mojich osobných priorít, a preto budem podporovať všetky projekty a nápady na zlepšenia v tejto oblasti,“ zhodnotil primátor mesta Ján Danko. Po prvých ôsmych základných a materských školách do konca roka budú prebiehať výberové konania na ďalších sedem riaditeľov základných škôl s materskými školami.

 

Zoznam riaditeľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin menovaných na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva

 

Mgr. Dana Brezňanová, Riaditeľka Základnej školy Alexandra Dubčeka, Družstevná 11 v Martine

Miroslava Kesegová, Riaditeľka Materskej školy, Jána Šimka 7 v Martine

Mgr. Jozef Krížo, Riaditeľ Základnej školy, P. Mudroňa 3 v Martine

Mgr. Helena Krnová, Riaditeľka Materskej školy, Š. Furdeka 1 v Martine

Mgr. Miriam Löwingerová, Základnej školy, Nade Hejnej 4 v Martine

Jana Macková, Riaditeľka Materskej školy, J. Lettricha 1 v Martine

Mgr. Juliana Nedbalcová, Riaditeľka Základnej školy, A. Stodolu 60 v Martine

Mgr. Jaroslava Paulovičová, Základnej školy, Jozefa Kronera 25 v Martine

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk