štvrtok, 18 apríl 2013 22:20

Solárne dni na Evanjelickej spojenej škole Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Solárne dni na Evanjelickej spojenej škole Solárne dni na Evanjelickej spojenej škole

Školské solárne dni sú vzdelávaco-osvetovou kampaňou Evanjelickej spojenej školy v Martine realizovanou v rámci súťaže Energia v našom meste, ktorú organizuje EkoFond, n.f. Cieľom tejto kampane, ktorá je súčasťou aktivít pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa Zeme, je zvýšiť environmentálne povedomie v oblasti solárnej energie a prispieť tak k propagácii smerujúcej k intenzívnejšiemu využívaniu tohto obnoviteľného zdroja energie.

Kampaň je primárne orientovaná na žiakov II. stupňa základnej školy a sekundárne aj pre žiakov I. stupňa a širokú verejnosť. Kampaň školský solárnych dní tvoria štyri nosné aktivity, ktoré sa odohrajú počas mesiaca apríl, ktorý je venovaný ochrane životného prostredia. Prvou bola exkurzia žiakov do prevádzky martinskej firmy Martel Slovakia, ktorá sa venuje návrhom a inštalácii fotovoltických systémov. Ing.Filip Beláň - manažér pre obnoviteľné zdroje oboznámil žiakov so stavbou a fungovaním fotovoltického panelu a možnostiach jeho využitia v podmienkach školy a klasickej slovenskej domácnosti.

Sme veľmi radi, že aj prostredníctvom spolupráce s Evanjelickou spojenou školu v Martine môže naša firma realizovať politiku spoločenskej zodpovednosti v praxi. Veríme, že táto spolupráca sa bude aj naďalej rozvíjať a stane sa inšpiráciou pre vznik podobných partnerstiev aj na ďalších školách.“ zhodnotil spoluprácu s Evanjelickou spojenou školou Ing.Beláň. 

Druhou aktivitou realizovanou v rámci kampane bol demonštračný experiment pri ktorom žiaci pozorovali vznik elektrického napätia po dopade svetla na fotovoltický panel. „Pri tomto experimente sme využili vlastný fotovoltický panel, ktorý škole v rámci spolupráce na predošlom environmentálnom projekte darovala firma Martel Slovakia. Partnerstvá s externými organizáciami a z nich vyplývajúce benefity, sú dôležitou súčasťou neustálej snahy skvalitňovania vyučovacieho procesu na našej škole.“ povedal o experimente učiteľ fyziky Ing.Martin Uhrín, ktorý pokus žiakom prezentoval. Treťou aktivitou bola výtvarná súťaž žiakov I. stupňa,v rámci ktorej bolo ich úlohou znázorniť ich predstavu využitia solárnej energie v domácnosti. Autori troch najkreatívnejších prác boli ocenení vecnými cenami.      

Záverečnou aktivitou kampane, ktorá sa bude konať 22.apríla 2013 (Svetový deň Zeme ) na Divadelnom námestí v Martine bude v čase od 9:00 do 11:00 hod. prezentácia výsledkov aktivít (exkurzie, experimentu, výtvarnej súťaže). Žiaci prostredníctvom infostánku oboznámia širokú verejnosť s fungovaním fotovoltického panelu a možnosťami jeho využitia v rôznych oblastiach ľudských aktivít. Aj touto cestou Vás srdečne pozývame navštíviť náš infostánok. 

Autor: Mgr.Dušan Haško, koordinátor kampane Školské solárne dni  © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn