Reklama
utorok, 16 júl 2019 08:08

Recyklácia komunálneho odpadu stúpa, skládkovanie klesá

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Recyklácia komunálneho odpadu stúpa, skládkovanie klesá Recyklácia komunálneho odpadu stúpa, skládkovanie klesá

Nastavovanie novej odpadovej politiky na Slovensku sa čoraz výraznejšie prejavuje aj v štatistikách. Kým v roku 2015 skončili na skládkach viac ako dve tretiny komunálnych odpadov, v roku 2018 to bolo už len 55 percent. Napriek pozitívnemu trendu má Slovensko čo dobiehať.

"Za posledné tri roky intenzívne nastavujeme odpadovú politiku tak, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať. A veľká vďaka patrí rastúcemu aj počtu občanov, ktorí poctivo triedia. Pretože bez nich by akákoľvek odpadová politika nemohla byť úspešná," vyhlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

 

Zmeny k lepšiemu podčiarkuje aj medziročné porovnanie recyklácie komunálnych odpadov

 

Kým v roku 2017 sa podarilo recyklovať asi 29 % komunálnych odpadov, minulý rok to bolo už 36 %. Podľa ministrových slov si však treba pripomínať, že do roku 2020 chce Slovensko dosiahnuť mieru recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 50 %. Na pozitívnych zmenách sa podpísali viaceré opatrenia. Od januára 2017 bola zavedená povinnosť pre samosprávy zabezpečiť nakladanie aj s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

 

O rok neskôr pribudla povinnosť zabezpečiť hnedé nádoby či kompostéry aj pre obyvateľov komplexnej bytovej výstavby so zeleňou na požiadanie vlastníka pozemku (to znamená, ak si o to vlastník pozemku požiada). Zaviedli sa miliónové pokuty pre prevádzkovateľov skládok, ktorí nedodržujú pravidlá, spoplatnili sa ľahké plastové tašky, zefektívnilo sa vykazovanie vyzbieraných kovov a ďalšie opatrenia.

 

Ministerstvo životného prostredia však predpokladá, že rok 2019 bude ešte úspešnejší

 

Práve v januári 2019 vstúpil do platnosti protiskládkový balíček. Ten okrem iného nastavil poplatky za skládkovanie tak, aby finančne zvýhodnil obce, ktoré poctivo triedia. Vo februári 2019 vstúpil do platnosti Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025. Ten okrem iného venuje pozornosť množstvovému zberu odpadu. Teda systému, kedy domácnosti sú priamo finančne zvýhodňované za to, že triedia. V parlamente je aj legislatíva zavádzajúca zálohovanie nápojových obalov či zákaz uvádzať na trh jednorazové plastové výrobky.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.