pondelok, 29 júl 2019 09:29

Matica slovenská oslávi sté výročie obnovenia činnosti v roku 1919

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Matica slovenská oslávi sté výročie obnovenia činnosti v roku 1919 Matica slovenská oslávi sté výročie obnovenia činnosti v roku 1919

Matica slovenská si v nedeľu 4. augusta 2019 v Martine pripomenie storočnicu svojho oživotvorenia v roku 1919. Oslavy s kultúrnym programom, odhalením busty osobnosti Jána Vanoviča, slávnostným sprievodom mestom, ako aj tromi kresťanskými bohoslužbami budú prebiehať na viacerých miestach.

„Oživotvorenie Matice slovenskej je jedným z najdôležitejších historických míľnikov našich moderných dejín, a to nie len pre matičiarov, ale pre celý slovenských národ. Osud spolku symbolizoval aj rezistenciu a existenciu Slovákov ako samostatného národa v Uhorsku. Zrušený bol v roku 1875 počas násilnej maďarizácie, no mladý česko-slovenský štát ihneď po svojom vzniku a za účasti viacerých pôvodných matičných členov pristúpil z politických, ideologických a kultúrnych dôvodov k revitalizácii matičnej činnosti na Slovensku. Obnovená Matica výrazne prispela ku konsolidácii štátoprávneho života v prvej Česko-Slovenskej republike,“ uviedol predseda MS Marián Gešper.

 

Po obnovení činnosti 5. augusta 1919 vstúpila Matica slovenská do jedného zo svojich najdôležitejších a najúspešnejších období. Boli zakladané prvé miestne odbory, naplno sa rozvinula vedecká, publikačná, vydavateľská a osvetová činnosť a v roku 1926 bola slávnostne otvorená súčasná sídelná budova Matice slovenskej.

 

Oslavy storočnice sa začnú 3. augusta 2019 slávnostným zasadnutím Výboru MS

 

Členovia výboru si pozrú premiéru historického dokumentu o oživotvorení Matice slovenskej, ktorý bude zároveň zverejnený na internete. Program 4. augusta sa začne svätou omšou v Rímskokatolíckom Kostole sv. Martina o 8.30 h, liturgiou v Gréckokatolíckom chráme Všetkých svätých o 9.00 h a službami Božími v Evanjelickom a. v. kostole o 10.00 h. Pokračovať bude v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou MS o 11.30 h odhalením busty národovca, člena výboru obnovenej MS, advokáta a predsedu MS Jána Vanoviča, ako aj dramatickou scénkou a vystúpením matičných umeleckých kolektívov. Oslavy sa ukončia slávnostným sprievodom na Národný cintorín, kde prebehne pietny akt. Ďalšie podujatia k stému výročiu oživotvorenia Matice slovenskej pripravujú miestne odbory MS, vzniknuté pred sto rokmi.

Matica Slovenská

Tlačová správa