piatok, 09 august 2019 10:12

Zodpovednejší prístup ku komunálnemu odpadu je cestou, ako predísť stretom s medveďmi

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Zodpovednejší prístup ku komunálnemu odpadu je najlepšou cestou, ako predísť stretom s medveďmi Zodpovednejší prístup ku komunálnemu odpadu je najlepšou cestou, ako predísť stretom s medveďmi

Každý výskyt medveďa hnedého v obývanej oblasti je situáciou, ktorú nemožno zľahčovať aj napriek tomu, že útok na človeka je veľmi zriedkavý. Strach zo stretu s našou najväčšou šelmou je ale vzhľadom na jej veľkosť a silu opodstatnenou a normálnou reakciou, avšak práve preto by sa mali ľudia snažiť dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré pravdepodobnosť takéhoto stretnutia znižujú.

Medveď hnedý je chráneným živočíchom a jeho odlov je možný iba na základe výnimky ministerstva životného prostredia alebo v prípade antroporizikového správania jedinca po posúdení Zásahovým tímom pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR. „Ministerstvo sa touto otázkou vážne zaoberá a na základe schváleného programu starostlivosti o medveďa hnedého zriadilo špeciálnu Pracovnú skupinu pre manažment veľkých šeliem na Slovensku,“ uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos s tým, že odlov zvieraťa považuje rezort až za krajné riešenie.

 

Hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa medveď približuje k obydliam je najmä hľadanie potravy v nezabezpečených kontajneroch a medvedia ruja, kedy sa samice ústupom z ich prirodzeného prostredia snažia ochrániť medvieďatá pred samcami. „Obmedzené prirodzené zdroje potravy boli v posledných rokoch človekom výrazne rozšírené a to hlavne masívnym prikrmovaním zveri poľovníkmi a rozšírením pestovania kukurice až do podhorských oblastí. Medvede tak majú k dispozícii nebývalý dostatok energeticky bohatej potravy, ktorú si prepájajú s ľudskou aktivitou a tá pre nich prestáva byť hrozbou,“ uviedol Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo ŠOP SR. To v kombinácii s nezabezpečeným a ľahko dostupným komunálnym odpadom obsahujúcim zvyšky jedla vytvára potenciálne riziko vzniku konfliktných situácii.

 

Za posledné tri roky preto envirorezort prostredníctvom Envirofondu v meste Vysoké Tatry, Štrba či v obci Podkonice v Nízkych Tatrách zakúpil desiatky zabezpečených stojísk na odpad. Podľa predstaviteľov mesta Vysoké Tatry sa staničky osvedčili a počet prípadov stretov medveďov klesol o 150. Správa TANAP-u však zaznamenala aj prípady, keď obyvatelia stojiská nevyužívali správne alebo neboli dostatočne zabezpečené. „Do stojísk sú nezriedka umiestňované plastové vrecia s odpadom mimo košov. Vrecia sú opreté o mreže staničiek a ľahko prístupné pre medvede,“ povedal riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Ministerstvo preto samosprávam a verejnosti pripomína, aby komunálny odpad dôkladne zabezpečovali, čo je v súčasnosti najlepšie koncepčné riešenie problému.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.