pondelok, 26 august 2019 00:00

Advokát JUDr. Tomáš Zboja: základom úspechu je komunikácia

Ohodnotiť túto položku
(27 hlasov)
Advokát JUDr. Tomáš Zboja: základom úspechu je komunikácia Advokát JUDr. Tomáš Zboja: základom úspechu je komunikácia

Advokátska kancelária - JUDr. Tomáš Zboja, advokát poskytuje právne služby samostatne už od roku 2010. Svoje pôsobenie postupne rozšírila na celé územie Slovenska a zaoberá sa rôznymi prípadmi z civilného, obchodného a v neposlednom rade aj z trestného práva. Ako hovorí jej zakladateľ JUDr.Tomáš Zboja - predpokladom úspechu je predovšetkým komunikácia.

Advokát JUDr. Tomáš Zboja je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Po ukončení štúdia zastával pozíciu advokátskeho koncipienta a od roku 2010 poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky. Osobná komunikácia prebieha v kanceláriách na Kuzmányho ulici v Martine a na Trenčianskej ulici v Novom Meste nad Váhom, prípadne priamo u klienta.

 

Klientov zastupuje vo všetkých odvetviach právneho poriadku a podľa potreby je komunikácia možná aj v anglickom alebo nemeckom jazyku. Ako hovorí zakladateľ kancelárie JUDr. Tomáš Zboja: "vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere, pri poskytovaní právnych služieb je prvoradý záujem klienta, kde na prvé miesto patrí vzájomná komunikácia." Množstvo sporov, najmä obchodných a občiansko-právnych vzniká práve kvôli nedostatočnej komunikácii. Či ide o vymáhanie pohľadávok alebo majetkové spory, vždy je potrebné komunikovať s oboma stranami. Výsledkom môže byť predchádzanie škodám alebo dlhotrvajúcim súdnym sporom.

 

Okrem štandardného zastúpenia je advokát JUDr. Tomáš Zboja zapísaný aj do zoznamu obhajcov ex offo, zoznamu advokátov, ktorých môže centrum určiť na poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a zoznamu advokátov pre zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Kancelária zabezpečuje právne služby aj podnikateľom, ktorí potrebujú pomôcť so založením spoločnosti alebo právnym poradenstvom, disponujú aj zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), vďaka ktorému tu môžu nielen podnikatelia využívať v zastúpení advokáta službu elektronickej komunikácie so štátnymi orgánmi, ktorá dne už patrí k základným požiadavkám komunikácie v štáte. Dôležitým výsledkom kvalitnej komunikácie je spokojný klient, ktorý sa s dôverou spolieha na prácu advokátskej kancelárie.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn