Vytlačiť túto stránku
piatok, 27 september 2019 09:50

Každé štvrté vozidlo registrované na Slovensku má stočený odometer

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Každé štvrté vozidlo registrované na Slovensku má stočený odometer Každé štvrté vozidlo registrované na Slovensku má stočený odometer

Mnohých spotrebiteľov pri kúpe ojazdeného vozidla zaujímajú prioritne informácie o stave najazdených kilometrov. Väčšina kupujúcich nevie, ako sa k histórii počítadla prejdenej vzdialenosti dostane. Niektorí siahajú po nedôveryhodných a neoficiálnych weboch, a mylne sa domnievajú, že získajú pravdivé a aktuálne údaje.

Stačí pritom jednoduchý krok: požadovať od predávajúceho Výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel, tzv. ODO-Pass. Už vyše roka (od 20.mája 2018) sa zaznamenáva história najazdených kilometrov do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), z ktorého sa poskytujú údaje prevádzkovateľom vozidiel formou výpisu, tzv. ODO-Passu. Kým v Nemecku alebo v Českej republike má „upravený“ odometer (počítadlo prejdenej vzdialenosti) približne každé tretie vozidlo, z doteraz vydaných ODO-Passov vyplýva, že každé štvrté auto registrované na Slovensku má stočené kilometre. 2253 vozidiel malo upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov a u 9179 áut bola pozmenená hodnota odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov.

 

RPZV je v rámci Slovenska jediný, štátom zriadený, oficiálny register, do ktorého sú zaznamenávané priebežné hodnoty najazdených kilometrov. Spotrebitelia preto majú byť pri hľadaní si údajov o stavoch odometrov cez rôzne „overovacie“ spoločnosti „garantujúce“ stav najazdených kilometrov maximálne opatrní.

 

Poskytovať ODO-Pass sú oprávnené len pracoviská kontroly originality a poskytovatelia ODO-Passov, medzi ktoré „overovacie“ webové portály nepatria. Pomocou identifikačného čísla vozidla VIN si spotrebiteľ len na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel (www.rpzv.sk) overí, či bol k autu vydaný ODO-Pass.

 

Pokiaľ systém oznámi, že ODO-Pass bol vydaný, je potrebné od predávajúceho požadovať tri údaje potrebné na zobrazenie ODO-Passu, ktorý prezentuje historické údaje najazdených kilometrov (číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe). Ak ODO-Pass vydaný nebol, mal by každý spotrebiteľ pred kúpou vozidla požadovať od predávajúceho o jeho predloženie.

 

Do RPZV, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR zasiela informácie vrátane údajov z odometrov vyše 950 štátnych aj súkromných subjektov z automobilového odvetvia. Viac ako ročné zaznamenávanie údajov do registra poskytuje podrobnejší prehľad o najazdených kilometroch a eliminuje neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra.

 

Konkrétne pri dovozoch vozidiel z Holandska sa doteraz podarilo znížiť počet manipulácií z pôvodných 42,6 % na 5,42 %, čo je pokles o 37,18 %. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby predávajúce ojazdené vozidlá priamo alebo sprostredkovane sú povinné od 20.mája 2018 zasielať informácie o všetkých vykonaných predajoch vozidiel do RPZV.

 

Ak na vozidle bola vykonaná neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnená manipulácia s počítadlom prejdenej vzdialenosti majú povinnosť priložiť pri predaji k vozidlu ODO-Pass. V prípade nesplnenia povinnosti im hrozia pokuty do 100-tisíc eur.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Najnovšie články od autora: Tlačová správa