nedeľa, 21 apríl 2013 16:17

Mesto Martin vyriešilo problém so zapáchajúcou kanalizáciou v Priekope

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Po dvoch rokoch opäť na Kratinovej ulici Po dvoch rokoch opäť na Kratinovej ulici

Obyvatelia ul. Kratinova v Priekope si už nemusia držať nos vo vlastných príbytkoch. V týchto dňoch prebiehajú stavebné práce novej kanalizácie, vďaka ktorej sa neznesiteľný zápach na ulici stane minulosťou.

Tento problém trvá už dlhšiu dobu. Stretli sme sa tu na sklonku roku 2011 počas Dňa mestskej časti Priekopa, keď sme si s poslancami prechádzali mestskú časť a zavolali nás obyvatelia a priamo na mieste sme sa presvedčili o neznesiteľnom zápachu nielen na ulici, ale hlavne v príbytkoch domov, ktorý spôsobovala nesprávne postavená kanalizácia. Keďže mesto Martin je majoritným akcionárom vodárenskej spoločnosti, ako jeho štatutár som využil túto právomoc a dal prísľub, že sa pokúsime vyriešiť túto situáciu a rekonštrukciu sa pokúsime zaradiť do investičného plánu na rok 2012. To sa nám podarilo, projektovú dokumentáciu sme vypracovali ešte v minulom roku, pochopiteľne sme počkali kým sa ukončí zima a hneď s príchodom jari sa práce mohli začať. Problém s neznesiteľným zápachom sa vyriešil tak, aby občania mohli spokojne bývať vo vlastných príbytkoch. Je len na škodu, že tisíce eur, ktoré bolo potrebné teraz investovať do nápravy sme mohli použiť niekde inde,“ vysvetlil stručnú históriu problému primátor mesta Andrej Hrnčiar.

Poslanci za mestskú časť Priekopa Peter Kašuba, primátor mesta Andrej Hrnčiar, poslanec Ľubomír Vaňko a riaditeľ spoločnosti Turvod Rastislav Zábronský sa stretli opäť na Kratinovej ulici. Tentoraz za príjemnejších okolností. Už poznajú riešenie problému so zápachom (foto nižšie).

Určite je to výborná vec, že sa naplnili sľuby, ktoré mesto dalo obyvateľom mestskej časti Priekopa a situácia v tejto mestskej časti sa výrazne zlepší,“ ocenil pozitívnu správu predseda výboru mestskej časti Priekopa Peter Kašuba. Problém so zápachom vznikol ešte v roku 2007 po kolaudácií kanalizácie, ktorou sa napojili na kanalizačný systém spoločnosti Turvod okolité obce. Súčasný riaditeľ Turčianskej vodárenskej spoločnosti Rastislav Zábronský situáciu komentuje: „Celú akciu zastrešovala v minulosti Turčianska vodárenská spoločnosť v spolupráci s projektantom, ktorý navrhol technické riešenie tejto stavby a vyústil výtlak kanalizácie na konci Kratinovej ulice. Z akých dôvodov už dnes nevieme posúdiť, projekčná kancelária, ktorá nesie zodpovednosť za túto akciu, už neexistuje. Po právnej analýze je jasné, že ani vyvodenie dôsledkov nie je možné. Samotný realizátor stavby tiež nie je zodpovedný za to, ako to dnes vyzerá, pretože postupoval v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

 

Predpokladané ukončenie prác je na prelome mesiacov apríl a máj

Etapa realizovaná bezvýkopovou technológiou je už ukončená, teraz sa realizuje časť stavby výkopovou technikou. V spolupráci s mestom a poslancami sa ešte vyrieši otázka, či nový sfaltový koberec pokryje len výkopy alebo celú šírku ulice. Investorom rekonštrukčných prác je Turčiaska vodárenská spoločnosť s predpokladaným objemom investícií 240 tisíc eur.

Stretnutie pred dvoma rokmi

Autor: Mesto Martin © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn