Reklama
štvrtok, 17 október 2019 21:48

Rozvoj duálneho vzdelávania v Žilinskom kraji Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Rozvoj duálneho vzdelávania v Žilinskom kraji Rozvoj duálneho vzdelávania v Žilinskom kraji

V pondelok 14. októbra podpísala žilinská županka Erika Jurinová a riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michal Nemec Memorandum o Transformácii odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a rozvoji systému duálneho vzdelávania na Slovensku. Cieľom je efektívne vzdelávanie mladých ľudí s dôrazom na odbornú prax.

Duálne vzdelávanie prepája teoretické vedomosti s praxou priamo vo firmách. Študenti získavajú odborné skúsenosti u budúcich zamestnávateľov a zvyšujú sa šance na ich osobný úspech. ,,Je našou úlohou nastaviť systém vzdelávania tak, aby školy dokázali produkovať ľudí potrebných pre trh práce. Dnes vnímame dopyt po remeslách a odborných prácach a duálne vzdelávanie je cesta, ako ho naplniť. Navyše, vzdelávaním priamo vo firmách majú žiaci možnosť učiť sa na špičkovom modernom vybavení a získajú potrebné pracovné návyky, ktoré sa v škole naučiť nedajú,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

 

Dokument medzi župou a ŠIOV má podporiť spoluprácu zainteresovaných strán pri budovaní funkčného systému odborného vzdelávania v súlade s hospodárskou stratégiou štátu. Prví absolventi duálu na odbornom vzdelávaní končili predvlani a vlani už aj prví maturanti. ,,Prvé naše školy začali vzdelávať v systéme duálneho vzdelávania v roku 2015. V tom čase bolo zapojených sedem zamestnávateľov a štyri školy. Dnes spolupracujeme so 127 firmami a devätnástimi školami. Veľmi nás teší, že záujem medzi stredoškolákmi aj medzi zamestnávateľmi rastie,“ povedala riaditeľka odboru školstva Janka Školová.

 

Podpisom memoranda župa deklaruje svoj záujem o ďalší rozvoj duálneho vzdelávania na svojich stredných školách a vôľu pri realizácií národného projektu ,,Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.“ Žilinský samosprávny kraj patrí medzi lídrov v duálnom vzdelávaní, v minulom roku bol spomedzi krajov na druhom mieste v počte zapojených študentov. V aktuálnom školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania vzdeláva spolu 1281 žiakov v 19 stredných odborných školách u 127 zamestnávateľov

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.