štvrtok, 24 október 2019 14:30

Prof. MUDr. Pavla Šteinera uviedli do Dvorany slávy slovenskej medicíny

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Prof. MUDr. Pavla Šteinera uviedli do Dvorany slávy slovenskej medicíny Prof. MUDr. Pavla Šteinera uviedli do Dvorany slávy slovenskej medicíny

Nové mená do Dvorany slávy slovenskej medicíny, ktorá je projektom Slovenskej lekárskej spoločnosti, pribúdajú každý rok. Aktuálne sa v rámci desiateho ročníka tejto pocty dostalo prof. MUDr. Pavlovi Šteinerovi, DrSc., ktorý patrí medzi najväčšie osobnosti nie len martinskej, ale aj československej chirurgie.

Do Dvorany slávy ho uviedli ako prejav uznania a ocenenia vynikajúcich výsledkov v jeho celoživotnej odbornej klinickej, vedeckej a pedagogickej práci. Zaradil sa tak k osobnostiam slovenskej medicíny z rôznych odborov ako vôbec prvý lekár z martinskej nemocnice. Prof. Pavol Šteiner pôsobil v nemocnici v Martine dlhé roky, bol významnou osobnosťou v oblasti zdravotníctva a dokázal sa presadiť aj na medzinárodnej úrovni.

 

Pracoval sedem rokov v Londýne, kde počas vojny, keď Nemci mesto bombardovali, robil hlavného traumatológa vo viacerých londýnskych nemocniciach. Za jeho úspechy mu bol udelený titul člena Kráľovskej chirurgickej spoločnosti v Londýne. „Po návrate na Slovensko v roku 1957 založil Chirurgickú katedru Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov v Martine, a tak položil základy systémového postgraduálneho vzdelávania v chirurgii. Bol jedným zo zakladateľov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Stal sa vedúcim katedry chirurgie, pričom od roku 1967 sa oddelenie stalo Chirurgickou klinikou,“ spomína prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., ktorý bol členom jeho kolektívu a súčasne jeden z prvých asistentov chirurgickej katedry. Uvedené pracovisko prof. Šteiner viedol až do svojej náhlej smrti v roku 1969.

 

 

Profesor Šteiner bol jedným zo zakladateľov slovenskej kardiochirurgie. Špecializoval sa na rozpracovanie cievnej a hrudnej chirurgie a kardiochirurgie. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí jednoznačne prvá operácia srdca na Slovensku, ktorú vykonal v roku 1953,“ uviedol profesor Mazuch a ako ďalej dodal, prof. Šteiner bol súčasne jedným z tých, ktorí zavádzali do praxe prístroj pre mimotelový krvný obeh. V roku 1968 vykonal so svojím tímom prvú úspešnú pulmonálnu embolektómiu pomocou mimotelového obehu v Československu a v strednej Európe. Pod  jeho vedením sa v tom čase na Chirurgickom oddelení v Martine vykonalo vyše 250 operácií srdca. Menovací dekrét akademického titulu profesor sa mu však pre nepriazeň vtedajšieho vedenia bratislavskej lekárskej fakulty dostal až po smrti.

 

 

Ovládal päť svetových jazykov, poznal sa s osobnosťami z oblasti chirurgie či s poprednými profesormi z rôznych krajín. Špecializoval sa na všeobecnú chirurgiu, traumatológiu, hrudnú chirurgiu, kardiochirurgiu a cievnu chirurgiu. Nerozprával veľa, o to viac urobil. Bol aj vynikajúcim psychológom, vedel si udržať kolektív a mal čuch na správny výber ľudí, ktorí ho obklopovali. Pracovať na jeho klinike sa považovalo za privilégium,“ dodal profesor Július Mazuch.

 

Okrem toho bol Pavol Šteiner aj vynikajúci športovec, bol držiteľom 38 plaveckých rekordov v Československu a ako člen vodnopólového družstva sa zúčastnil aj dvoch olympiád. Predčasná smrť profesora Pavla Šteinera vo veku 61 rokov znamenala pre chirurgiu martinskej nemocnice nečakanú a nenahraditeľnú stratu.