pondelok, 28 október 2019 15:48

Obnova Malej hory pokračuje

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Obnova Malej hory pokračuje Obnova Malej hory pokračuje Text, foto: Bruno Horecký

Jednou z priorít poslancov mestskej časti Stred je revitalizácia Malej hory. Spolu s mestom Martin a odborníkmi zo životného prostredia sa už dlhodobo venujú tejto lokalite.

Poslanci VMČ Stred tu zorganizovali za posledné roky niekoľko brigád s dobrovoľníkmi a čistili horičku od odpadkov, konárov, lístia a pod. Okrem toho tu pravidelne brigádujú aj žiaci a pedagógovia zo ZŠ P. Mudroňa a vyzbierali tu desiatky vriec rôzneho odpadu. Boli tu osadené aj vtáčie búdky a kŕmidlá, ktoré vytvorili žiaci z Mudroňky vo svojich dielňach.

 

Mesto Martin bolo úspešné v dvoch projektoch na Malej hore, vďaka ktorým tu bola osadená informatívna tabuľa o vzácnej faune a flóre a nové lavičky. Poslanci mestskej časti investovali zo svojho rozpočtu financie na ďalšie lavičky, odpadkové koše a kúpili aj nové hracie prvky a hojdačky na zrekonštruovanom  detskom ihrisku  v tejto zelenej lokalite. Najväčšou investíciou na Malej hore bolo verejné osvetlenie, ktoré osvetlilo predtým tmavý  chodník a tak sa aj zvýšila aj  bezpečnosť obyvateľov a študentov prechádzajúcich týmto územím.

 

Z rozpočtu mestskej časti sa zafinancovalo aj drevené ochranné zábradlie, ktoré ochraňuje územie s chránenými rastlinami. Takéto drevené zábradlie bude osadené čoskoro aj pri ceste pri detskom ihrisku kvôli bezpečnosti detí. Okrem toho tu nedávno pribudla aj druhá informačná tabuľa s odborným textom J.Topercera o „divom lesíku“ a jeho faune a flóre, ktorý sa nachádza pod Slovenskou národnou knižnicou a boli tiež vypílené vyschnuté a nebezpečné konáre nad chodníkom cez Malú horu.

 

V budúcom roku zorganizujú poslanci mestskej časti Stred na Malej hore opäť brigády, v apríli prídu aj žiaci a pedagógovia z Mudroňky a v spolupráci so združením METRO tu bude osadená aj knižná búdka. Po oprave schodov a revitalizácii zelene pod Slovenskou národnou knižnicou a Slovenským národným múzeom sa Martinčania, študenti a návštevníci mesta tešia z obnovenej oddychovej oázy v strede mesta.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn