pondelok, 04 november 2019 09:13

Ekumenická spomienka na všetkých svätých a zosnulých v Príbovciach

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Ekumenická spomienka na všetkých svätých a zosnulých v Príbovciach Ekumenická spomienka na všetkých svätých a zosnulých v Príbovciach

V piatok, 1. novembra 2019, sme si v Dome smútku v Príbovciach uctili Sviatok všetkých svätých a pamiatku zosnulých. Organizátormi tohto ekumenického stretnutia boli Občianske združenie „Nádej človeka“, Farský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. Príbovce, Farský úrad Rímskokatolíckej cirkvi vo Valči a Obecný úrad v Príbovciach.

Organizátori nadviazali na dobré vzájomné vzťahy oboch cirkevných zborov, podporujúc aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženského vyznania. Spoločná ekumenická spomienka v Príbovciach má už niekoľkoročnú tradíciu. Pripomíname si  tak svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Ticho v sále prerušil  len spev členov oboch cirkevných zborov a umocnil tak  pietnu atmosféru, ktorú dotvorili aj prednesené slová básnika. Slovom Božím, modlitbami a kázňou poslúžili brat farár z Valče a domáca farárka z Príboviec.

 

Po skončení ekumenickej spomienky si členovia CZ ECAV Príbovce už tradične  spomenuli na rodinu Benickú, zakladateľov, horlivých podporovateľov a dlhoročných patrónov evanjelickej cirkvi v Príbovciach. Ich spomienky patrili aj bratom farárom, pochovaným na cintoríne v Príbovciach, Viliama Klimu (*1849 + 1914), ako aj na brata farára, Jána Chalupku (*1912 + 2002).

 

pribovce-sp
pribovce-sp
pribovce-sp
pribovce-sp
pribovce-sp

 

Spoločne položili a zapálili sviečku pri pamätníku, ktorý v roku 2013 s finančnou podporou obce vybudovali na mieste, kde ešte do roku 1985 stála majestátna stavba rodinnej hrobky – krypty, rodiny Benických. Túto stavbu si CZ ECAV Príbovce, v spolupráci s Občianskym združením“ Zažnime svetlo“, pripomenuli aj informačným panelom inštalovaným v dome smútku a stručným letáčikom pre prítomných. Spustil sa tak ďalší informačný projekt, pod názvom "DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE!" Pri odchode si každý mohol vziať kahanček a na cintoríne ho zapáliť na niektorom z opustených alebo málo  navštevovaných hrobov.

 

V sobotu, 2.11.2019, na  Národnom cintoríne v Martine,  sme si  zas mohli zapálením sviečky pripomenúť MUDr. Máriu Bellovú (*1885 +1973), prvú slovenskú lekárku. Jej posledné roky života boli úzko spojené s CZ ECAV Príbovce. Nielen preto, že tunajší farár Ján Chalupka, bol jej synovec, ale aj preto, že posledných päť rokov svojho života prežila na evanjelickej fare v Príbovciach, kde aj  20.11.1973 odišla na večný odpočinok. Urna s jej pozostatkami bola najprv uložená na obecnom cintoríne v Príbovciach a až  po 29. rokoch bola  prevezená a uložená na Martinskom národnom cintoríne. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí  sa na spomienke zúčastnili, a zároveň všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jej úspešnému priebehu.

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu