streda, 06 november 2019 12:53

Slávnostná akadémia k 85. výročiu Mudroňky

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Slávnostná akadémia k 85. výročiu Mudroňky Text a foto: Bruno Horecký

V októbri 2019 uplynulo 85 rokov od založenia najstaršej základnej školy v Martine. 29. októbra 2019 si pri tejto príležitosti Mudroňkáči, za pomoci pedagógov školy a školského klubu detí, pripravili slávnostný kultúrny program pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

Vo vyzdobenej telocvični školy vystúpila takmer stovka žiakov všetkých ročníkov s prednesmi básničiek, riekaniek, s veselými piesňami a tancami, s hrou na hudobných nástrojoch, so športovými a gymnastickými vystúpeniami. Súčasťou osláv bolo aj vyhodnotenie súťaže Kľúč od brány školy, v ktorej žiaci 2. stupňa riešili symbolických 85 úloh z rôznych oblastí života školy. Tri víťazné družstvá boli odmenené krásnymi tortami s logom školy, ktoré boli upečené špeciálne na túto príležitosť.

 

Spestrením vyše hodinového programu bola aj videoprezentácia mestských a školských akcií, v ktorých  Mudroňkáči opäť ukázali  svoju šikovnosť, nadanie a výbornú reprezentáciu školy. Aj vďaka im patrí Mudroňka dlhodobo medzi najkvalitnejšie a najúspešnejšie školy v meste a v okrese Martin.

 

Živijó, Mudroňka!

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn