pondelok, 11 november 2019 09:58

Profesor Lukáš Plank získal Cenu za vedu a techniku Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Profesor Lukáš Plank získal Cenu za vedu a techniku Profesor Lukáš Plank získal Cenu za vedu a techniku

Ceny za vedu a techniku si za rok 2019 prevzali traja vedci z UK. Tibor Katriňák z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Michal Mego z Lekárskej fakulty UK a Lukáš Plank z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Každoročne sa v rámci Týždňa vedy a techniky odovzdávajú Ceny za vedu a techniku. Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej si včera 7. novembra 2019 prevzalo cenu 14 slovenských vedcov a vedkýň, ako aj tri vedecko-výskumné tímy. Z Univerzity Komenského si cenu prebrali traja odborníci.

 

Cenu za celoživotné úspechy za prínos pri budovaní bratislavskej algebrickej školy si prevzal profesor Tibor Katriňák z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Profesor je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov generácie slovenských matematikov, ktorá vstúpila na scénu v 60. rokoch 20. storočia. Vo svojej vedeckej práci sa zameral hlavne na teóriu zväzov a univerzálnu algebru. Profesor Michal Mego z Lekárskej fakulty UK získal cenu za translačný výskum v onkológii. Pôsobí na Lekárskej fakulte UK ako vysokoškolský profesor. Špecializuje sa na klinickú a experimentálnu onkológiu.

 

 

Za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu v oblasti bioptickej a molekulovo-patologickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení, významnú pre personalizovanú liečbu pacientov získal cenu profesor Lukáš Plank z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Je vysokoškolským profesorom a prednostom Ústavu patologickej anatómie.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.