Reklama
štvrtok, 12 december 2019 21:19

Martin bude v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 53,90 milióna eur

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Martin bude v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 53,90 milióna eur Martin bude v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 53,90 milióna eur

Martin (11.12.2019) – Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Martin na svojom v poradí druhom zasadnutí v mesiaci november schválili martinský zákon roka. Mesto Martin bude v nasledujúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 53,90 milióna eur.

Mestské zastupiteľstvo je podľa Ústavy Slovenskej republiky jedným z dvoch základných orgánov obce, ktorý rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené okrem iného schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny. V prípade jeho neschválenia pred nasledujúcim kalendárnym rokom sa obec dostáva do provizória, pričom môže byť jej chod značne ochromený. Táto situácia sa však netýka mesta Martin, v ktorom poslanci na svojom druhom novembrovom zasadnutí prijali nový rozpočet mesta na rok 2020.

 

Bežné príjmy rozpočtu sú pre nasledujúci rok rozpočtované vo výške 43,85 milióna eur a bežné výdavky vo výške 41,50 milióna eur. Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 253.680 eur, príjmové finančné operácie vo výške 9,79 milióna eur, výdavky rozpočtu sú v celkovej výške 53,90 milióna eur, z toho bežné výdavky vo výške 41,50 milióna eur,  kapitálové výdavky vo výške 11,21 milióna eur a finančné operácie vo výške 1,19 mil. eur,“ ozrejmila Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin.

 

Okrem cifier nový martinský rozpočet upozorňuje aj na plány mesta v nasledujúcom roku. „Najvýznamnejšími zmenami budúceho rozpočtu je o milión eur viac, ktoré sme vyčlenili na rekonštrukciu mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk, pol milióna eur, ktoré na svoj rozvoj využijú výbory mestských častí, či financie vyčlenené na tvorbu digitálnej mapy mesta. Samozrejme, rátame aj s viac ako pol miliónom na spolufinancovanie kvôli projektom z fondov Európskej únie,“ priblížil nový rozpočet primátor mesta Martin Ján Danko.

 

Mesto v rámci rozpočtu tiež v roku 2020 ráta s rozširovaním cintorína za Biotikou, rekonštrukciou amfiteátra, rekonštrukciou Millenia, budovaním kanalizácie a vodovodu Veľká hora, či vybudovaním zariadenia sociálnych služieb na Ulici Podhájska. Finančné prostriedky boli vyčlenené taktiež aj na rekonštrukciu Kultúrneho domu v Záturčí, revitalizáciu Hviezdoslavovho parku, vybudovanie vstupov do mesta, výstavbu atletickej dráhy pri Spojenej škole v Martine a na Šport park Pltníky. „Verím, že už nasledujúci rok sa nám podarí zlepšiť našu spoluprácu a spolu s poslancami Mestského zastupiteľstva naštartovať rozvoj veľkých investičných akcií. Naše mesto si to zaslúži,“ uzavrel Ján Danko.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk