piatok, 10 január 2020 14:27

Stanovisko mesta Martin k aktuálnej situácii v ZŠ s MŠ Hurbanova Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(27 hlasov)
Stanovisko mesta Martin k aktuálnej situácii v ZŠ s MŠ Hurbanova Stanovisko mesta Martin k aktuálnej situácii v ZŠ s MŠ Hurbanova

Dňa 10. januára 2020 bola v doobedných hodinách zriaďovateľom - mestom Martin vykonaná kontrola zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ, Hurbanova 27, Martin.

Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa plánovaného rozvrhu. Kontrolou bolo ďalej zistené bezproblémové fungovanie školského stravovania, v základnej aj materskej škole. Rovnako prevádzka školského klubu detí, tréningov žiakov a mimoškolské vzdelávanie funguje bez obmedzenia. Z uvedeného vyplýva, že nebola ohrozená prevádzka v ZŠ s MŠ, Hurbanova 27, Martin. Prostredníctvom riaditeľky je mesto Martin priebežne informované o situácii na škole.

 

Stanovisko neštrajkujúcich pedagógov ZŠ s MŠ Hurbanova

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk