piatok, 10 január 2020 14:58

Stanovisko neštrajkujúcich pedagógov ZŠ s MŠ Hurbanova

Ohodnotiť túto položku
(42 hlasov)
Stanovisko neštrajkujúcich pedagógov ZŠ s MŠ Hurbanova Stanovisko neštrajkujúcich pedagógov ZŠ s MŠ Hurbanova

Nie je nám ľahostajné meno našej ZŠ s MŠ Hurbanova v očiach verejnosti. Sme tí pedagógovia, ktorí nechcú politizovať, štrajkovať a dávať výpovede. Zo strany niektorých našich kolegov tu pred voľbami a po voľbách na riaditeľa školy panovala a panuje nepríjemná atmosféra.

My, čo tu chceme naďalej učiť, sa cítime byť potláčaní a atakovaní skupinkou ľudí najmä z bývalého vedenia školy, ktorým sa nepáčia výsledky demokratickej voľby na riaditeľa školy. Ich cieľom je pravdepodobne rozvrátiť školu a ukázať ju v súčasnosti na verejnosti v čo najhoršom svetle.

 

Myslíme si, že ide tu aj o snahu jednotlivcov zdiskreditovať zriaďovateľa tejto školy. Nestotožňujeme sa s vyhlasovaním štrajkov, nosením žltých stužiek a čiernych oblečení a očierňovaním demokraticky zvolenej riaditeľky školy. Želáme si, aby Mgr. Eva Královancová mala možnosť a čas dokázať svoje manažérske schopnosti. My chceme učiť, nie štrajkovať, nechceme dávať výpovede , ale pokračovať v práci, ktorá je naším povolaním aj poslaním.

 

P.S.: Nie sme tu podpísaní preto, lebo sa obávame , že budeme zastrašovaní niektorými našimi kolegami, ktorí tu v súčasnosti šíria strach a nabádajú nás, aby sme dali aj my výpovede, aby sme štrajkovali a tým by sme vraj dosiahli odvolanie riaditeľky školy. Pedagogickí pracovníci ZŠ s MŠ Hurbanova 27 v Martine.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.