streda, 24 apríl 2013 00:00

Regionálne kolo AMFO 2013 pozná svojich víťazov Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Regionálne kolo AMFO 2013 pozná svojich víťazov Regionálne kolo AMFO 2013 pozná svojich víťazov

Priaznivci fotografie sa stretli minulý týždeň (18. 4. 2013) vo výstavných priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine pri príležitosti otvorenia súťažnej výstavy a odovzdávania ocenení pre víťazov regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografie AMFO 2013.

AMFO 2013 je najstaršia a rozsahom najväčšia celoštátna

súťažná prehliadka, jediná svojho druhu na Slovensku

Regionálnu súťaž pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine. AMFO ako regionálna prehliadka „má napomôcť autorovi  fotografií  i divákovi pri zodpovedaní niektorých otázok, najmä Quo vadis fotografia? (Kde kráčaš, fotografia?)“ Vladimír Bača, a to vďaka vybranej kolekcii fotografií. Poslaním regionálnej súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej tvorby v regióne Turiec. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách má motivovať k záujmu verejnosti o fotografie rôzneho tematického, žánrového zamerania,  formálneho a technického spracovania.

Aktuálneho 41. ročníka sa zúčastnilo 20 fotografov s celkovým počtom 108 fotografií, čo je istý pokles oproti minulému ročníku, „na druhej strane sa zvýšila tematickosť prihlásených fotografií. Je veľká škoda že v kategórii do 16 rokov nebola väčšia konkurencia, ktorá by súťaž určite oživila.“ Michal Lašút

Porotou vybraná kolekcia fotografií na súťaž obsahovala 72 fotografií. Členmi poroty boli Vladimír Bača, Michal Pišný a Michal Lašút. Vladimír Bača zhodnotil fotografie, ktoré prišli do súťaže takto: „Predložené práce do tejto súťaže boli rôznorodého charakteru od jednoduchých až po tvorivé fotografie s vyhradeným názorom autora. Technická stránka predložených fotografií, až na niektoré výnimky, bola bez väčších nedostatkov – najmä u farebných fotografií. Ale to je skôr zásluhou laboratórií, ktoré tieto fotografie spracovávajú.“ Na 41. ročníku regionálnej súťaže AMFO 2013 boli ocenení autori, ktorí už patria medzi dlhoročných prispievateľov svojich fotografií do spomínanej súťaže, ale boli aj nové mená, ktoré súťaž svojimi príspevkami obohatili.

 

Najlepšie ocenené práce v jednotlivých kategóriach sú:

  • v kategórii do 16 rokov vo farebnej fotografii 1. miesto porota udelila  Ivane Chylkovej,
  • v kategórii do 21 rokov vo farebnej fotografii 1. miesto porota udelila Márii Fúčelovej,
  • v kategórii nad 21 rokov vo farebnej fotografii 1. miesto porota  udelila Jurajovi Gavurovi a v čiernobielej fotografii Radimovi Zimamovi.  


Všetkým zúčastneným autorom fotografií ďakujeme za účasť na tohtoročnom ročníku a víťazom srdečne blahoželáme. Do budúceho roka prajeme veľa inšpirácie na dobrú fotografiu.  

Autor: Mgr. Radoslav Pančík, metodik pre vzdelávanie, fotografiu a film, Turčianske kultúrne stredisko v Martine © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn