streda, 15 január 2020 12:39

Nominácie „SRDCE NA DLANI 2019“ putujú aj do Martina

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Nominácie „SRDCE NA DLANI 2019“ putujú aj do Martina Nominácie „SRDCE NA DLANI 2019“ putujú aj do Martina

V utorok 10. decembra 2019 prebiehalo v novorománskej synagóge v Ružomberku oceňovanie dobrovoľníkov Žilinského samosprávneho kraja, pod názvom ,,Srdce na dlani“. Toto ocenenie každoročne usporadúva Žilinské dobrovoľnícke centrum, v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Tento rok sa oceňovanie konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Eriky Jurinovej a splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martina Giertla.

Srdce na dlani je ocenenie pre výnimočných dobrovoľníkov, či už jednotlivcov alebo kolektívov, za ich nezištné dobrovoľné aktivity, uskutočňované v rôznych oblastiach v prospech iných. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu. Počas slávnostného oceňovania sa na pódiu vystriedali nominovaní dobrovoľníci v jedenástich kategóriách. Medzi nominovanými nechýbali ani dobrovoľníci z okresu Martin.

 

Michal Svateník, predseda občianskeho združenia s názvom Donjon, o. z., si na tomto slávnostnom galavečere prevzal „Ďakovný list“ v kategórii „Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia“. V kategórii „Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti“ bola ocenená Juliana Krivušová. V kategórii „Škola priateľská k dobrovoľníctvu“ získala ocenenie Evanjelická spojená škola. Celý galavečer prebiehal vo veľmi priateľskej atmosfére, ktorú dotvárali skvelí hudobníci. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za ich nezištnú a častokrát veľmi nenápadnú službu, ktorú robia pre svoje okolie.

 

 

Občianske združenie Donjon vzniklo ešte v roku 1999 za účelom záchrany a rekonštrukcie hradu Sklabiňa, ktorý býval v minulosti hrdým sídlom Turčianskej župy. V roku 1963 bol vyhlásený aj za národnú kultúrnu pamiatku. Od založenia združenia, s výnimkou malých prestávok, je jeho predsedom Michal Svateník.

 

V roku 2000 dala obec Sklabinský Podzámok celý areál hradu do prenájmu novovzniknutému združeniu Donjon, nakoľko sa po majetkovoprávnom vysporiadaní v 90-tych rokoch 20.storočia hrad stal jej majetkom. Občianske združenie prebralo starostlivosť o hrad a pokračovalo na prácach, ktoré začali ešte miestni nadšenci - dobrovoľníci zo Sklabine, pod vedením učiteľa, Milana Ďuríka.

 

Zrekonštruovali Južnú strážnu baštu pri vstupe do areálu hradu, vymurovali niekoľko kavern,  staticky zabezpečili budovu bývalej väznice a mučiarne, stabilizovali múr na hornom hrade, podmurovali nárožie kaplnky, vyplnili kavernu v parkánovom opevnení, pripravili Severnú baštu pri vstupe na kompletnú rekonštrukciu - vyšpárovali obvodovú stenu, odstránili sutinové závaly, osadili drevené rámy na okná a dvere a obmurovali okenné špalety, čím hrad zachránili pred zrútením. Vybudovali cez celý areál hradu náučný chodník, ktorý viedol v  nebezpečnejších úsekoch so schodíkmi a zábradlím. Osadili lavičky, odpadové koše a vybudovali ohniská.

 

Po siedmych rokoch záchranných a konzervačných prác, ktoré zachránili hrad pred zrútením, obec v roku 2007 jednostranne vypovedala nájomnú zmluvu a spoločne so súkromným podnikateľom, založili spoločnosť Castrum Sclabana, s. r. o., so sídlom v Sklabinskom Podzámku. Spoločnosť mala hrad spravovať a udržiavať. Teraz po rokoch môžeme konštatovať, že to bolo nesprávne rozhodnutie. Práce, ktoré urobili dobrovoľníci, pod vedením učiteľa Ďuríka a na ktoré nadviazalo občianske združenie Donjon, pomaly a iste upadli do zabudnutia. Dôsledkom nečinnosti majiteľov sa práce, ktoré boli urobené znehodnotili a zničili. Hrad schátral a po vybudovanom mobiliári takmer nič neostalo.

 

Od roku 2007 sa aktivity Donjon, o. z. zamerali na obnovu delostreleckého opevnenia, ktoré je v predhradí. Pozemok, na ktorom opevnenie stálo, kúpilo občianske združenie ešte v roku 2003 a z ruín základov ho obnovili. V roku 2006 sa v ňom zriadilo súkromné múzeum „Hradu Sklabiňa“, v ktorom dostane návštevník fundovaný výklad o histórii hradu a nálezoch, ktoré sa našli pri opravách hradného areálu. Obnova delostreleckého opevnenia ešte stále prebieha a dobudovávajú sa ďalšie časti.

 

Okrem obnovy hradu a delostreleckého opevnenia organizuje občianske združenie na hrade a v jeho predhradí množstvo kultúrnych akcii, najznámejšie sú Sklabinské hradné slávnosti, ktoré boli v minulosti spojené aj s dobývaním hradu.

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu