piatok, 17 január 2020 11:35

Stať sa na chvíľu klaunom pomáha liečiť chorú detskú dušu

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Stať sa na chvíľu klaunom pomáha liečiť chorú detskú dušu Stať sa na chvíľu klaunom pomáha liečiť chorú detskú dušu

Medicínski klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors už niekoľko rokov rozveseľujú detských pacientov na viacerých klinikách Univerzitnej nemocnice Martin.

Klauni pravidelne navštevujú aj detské oddelenie Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM, ktoré má celoslovenskú spádovú oblasť. Hospitalizované sú tu deti a adolescenti s najzávažnejšími psychiatrickými diagnózami. „S vážnymi depresiami, mániami, bipolárnymi poruchami, psychózami, na oddelení máme aj veľmi vážne choré deti s autizmom, ktoré majú pridružený celý rad ďalších psychiatrických a telesných problémov,“ informoval prednosta kliniky doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

 

Súčasťou liečby detí a dorastencov so psychickými problémami sú okrem psychofarmakoterapie či režimovej liečby aj rôzne neliekové postupy. Medicínski klauni sa pravidelnými návštevami na oddelení snažia svojim humorným vystupovaním deťom priniesť veselú náladu. V rámci programu Cirkus Paciento sa klauni aktuálne venovali deťom hospitalizovaným na psychiatrii martinskej nemocnice až päť dní vkuse a to od pondelka 13. 1. až do piatka 17. 1.

 

Na rozdiel od pravidelných návštev sú tentoraz zdravotní klauni bez kostýmov a červených nosov. Ich úlohou nie je rozosmiať pacientov, ale počas piatich dní ich naučiť všetky možné cirkusové zručnosti - akrobaciu, kúzla, žonglovanie, využívanie rôznych rekvizít. Vôbec nie je dôležité, koľko sa toho naučia, dôležité je, aby mali deti priestor a boli za hviezdy,“ vysvetlil umelecký riaditeľ o.z. Červený Nos Pavel Mihaľák.

 

Ako ďalej dodal, „pocit, že niečo dokážu, že niečo vytvoria a sú v tom úspešní, je jedným z najdôležitejších prvkov, ktoré projekt Cirkus Paciento týmto deťom prináša. Pretože mnoho z nich v živote nezažilo uznanie, že niečo dokázali. Pocit, že niekto ich pochváli, že akceptuje to, čo vytvorili, je veľmi silný.“ Celý program vyvrcholil posledný deň predstavením pred publikom - ich rodinnými príslušníkmi, ostatnými pacientmi aj personálom kliniky.

 

Činnosť, ktorú o.z. Červený Nos organizuje v rámci projektu Cirkus Paciento, je veľmi vhodnou rehabilitačnou skupinovo-psychoterapeutickou aktivitou, ktorá má aj prvky dramatoterapie – veľmi špecifickej formy rehabilitácie a prispieva k resocializácii našich pacientov. Z doterajších skúseností ich činnosť hodnotím veľmi pozitívne. Spestruje to naše denné aktivity,“ doplnil prednosta Psychiatrickej kliniky.

 

Pri práci medicínskych klaunov doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. ocenil, že vedia k detským pacientom pristupovať veľmi špecificky podľa rôznych foriem ich diagnóz. Aj z toho dôvodu sa pred samotným začiatkom práce s deťmi členovia o.z. Červený Nos stretli s vedením kliniky, aby sa zoznámili so špecifikami jednotlivých pacientov.

 

S 5-dňovým programom Cirkus Paciento prichádza o. z. Červený Nos do martinskej nemocnice opakovane už po niekoľký raz. Projekt sa zakaždým stretáva s veľkým úspechom zo strany pacientov, ich rodiny aj personálu Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM. Projekt Cirkus Paciento tento rok oslavuje už 10. výročie vzniku.