streda, 22 január 2020 13:45

Štrajk na Hurbanke: Ako vidia situáciu poslanci mesta? Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(30 hlasov)
Štrajk na Hurbanke: Ako vidia situáciu poslanci mesta? Štrajk na Hurbanke: Ako vidia situáciu poslanci mesta?

Od 16. januára 2020 prebieha na Základnej škole s materskou školou, Hurbanova ostrý štrajk časti pedagogických zamestnancov. Na najväčšej základnej škole v Martine je tak už týždeň napätá atmosféra, štrajkujúci žiadajú zabezpečenie novej voľby riaditeľky školy. O stanovisko k aktuálnej situácii sme požiadali aj mestských poslancov.

Mesto Martin ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Hurbanova každý deň monitoruje prostredníctvom kompetentných zamestnancov situáciu na základnej škole. Štrajku sa v stredu 22. januára 2020 zúčastnilo celkom 28 zamestnancov z celkového počtu 122. Prioritou mesta je garantovať, aby vzdelávací proces riadne prebiehal v súlade s platnou legislatívou. V prípade, že dôjde k zmene súčasnej situácie, mesto ju bude okamžite riešiť v súlade s platnou legislatívou," uvádza sa v pravidelne aktualizovanej správe na webe mesta Martin.

 

O vyjadrenie sme požiadali poslancov mesta Martin, prinášame reakcie tých, ktorí poslali odpoveď

 

MUDr. Slavomír Šuch hovorí, že štrajk je výlučne záležitosťou štrajkujúcich učiteľov - "cieľom štrajku je takýmto nátlakom na verejnosť a mesto Martin zmariť výsledok výberového konania, keďže (štrajkujcúci - dopln. redakcie) nedokázali priniesť jeden jediný konkrétny fakt, na základe ktorého by mohlo byť výberové konanie vyhlásené za neplatné, alebo ktorý by spochybnil kvalifikáciu designovanej riaditeľky pani Královancovej do funkcie riaditeľky. Z osobného hľadiska som sklamaný nad tým, ako sa štrajkujúci neštítia zainteresovať do svojej nespokojnosti rodičov a žiakov školy a zámerne sabotujú školskú výuku. Zaujímal by ma aj názor školskej inšpekcie, ako aj zodpovedných úradov, z ktorých ani jeden  nevyjadril pochybenie pri výberovom konaní a ktoré boli jeho priamym účastníkom v zastúpení svojich delegovaných úradníkov. Verím, že aj napriek hysterickej reakcii odporcov súčasnej riaditeľky, raz bude priestor na objasnenie faktov a možno vyjde na povrch aj pravý dôvod tohoto honu na čarodejnice."

 

Mgr. Martin Makovník vníma situáciu na Hurbanke ako mimoriadne nepríjemnú - "k situácii som sa vyjadroval aj na decembrovom zastupiteľstve, kedy ešte nebol stav tak dramatický a medializovaný, no už vtedy ma veľmi zarazilo, že niektorí vyučujúci používajú žiakov ako nástroj na vytvorenie tlaku pre zmenu riaditeľky. Takéto veci by mali žiakov úplne obchádzať. Myslím si, že dnes túto tému riešia najmä na sociálnych sieťach aj ľudia, ktorí o probléme nemajú skutočnú vedomosť, čo prispieva k dezinformáciám a ohýbaniu pravdy. Treba povedať, že rada školy zvolila legitímnou cestou za riaditeľku pani Královancovú, ktorú následne primátor vymenoval. Na mieste je otázka, ako hlasovali jednotliví členovia rady školy - no tu je to o ľuďoch, ich vedomí a svedomí. Vždy sa snažím opierať o fakty a síce, že voľba aj vymenovanie boli v súlade s platnou legislatívou. Podľa posledného vyjadrenia ZMOS-u primátor nemal legislatívny dôvod nevymenovať pani Královancovú. Každá minca má dve strany a mne osobne sa núka teda otázka, prečo vznikla až takáto reakcia zamestnancov školy, keď štrajkujú proti niekomu, kto ani nemal možnosť preukázať svoje schopnosti. Prečo sa podľa nich "mala" práve pani Mráčková stať riaditeľkou? Aj preto som na decembrovom zastupiteľstve navrhol, aby hlavný kontrolór mesta Martin urobil na tejto škole kontrolu. Verím, že sa situácia čo najskôr upokojí, škola bude fungovať v štandardnom režime a všetci zamestnanci budú pracovať v príjemných podmienkach. Ja osobne si totiž neviem predstaviť fungovať v prostredí, kde nie ste vítaný."

 

Tomáš Ignačák konštatuje, že obojstranný dialóg mal začať už skôr - "osobne si myslím, že pani Královancová aj pán primátor a vedenie mesta mali začať komunikovať s protistranou aj verejnosťou skôr a jasnejšie - aby zabránili šíreniu dohadov."

 

K aktuálnemu stavu nám stanovisko Komisie školstva, vzdelávania a mládeže pri MsZ v Martine poslal aj Mgr. Bruno Horecký. V stanovisku sa uvádza, že "výsledky výberového konania na obsadenie funkčného miesta riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Hurbanova 27, Martin" komisia berie na vedomie a rešpektuje a zároveň "nesúhlasí so štrajkom a inými nátlakovými akciami, ktoré narúšajú výchovno-vzdelávací proces." Výsledkom zasadnutia komisie bola aj požiadavka na denný monitoring situácie na škole - ktorý si môžete pozrieť na webe mesta Martin.

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn