štvrtok, 23 január 2020 11:45

Pätnásty ročník Novoročného stretnutia generácií

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Pätnásty ročník Novoročného stretnutia generácií Pätnásty ročník Novoročného stretnutia generácií

Je to už 15 rokov, kedy sa v januári 2006 uskutočnilo v obecnom dome v Príbovciach prvé „Novoročné stretnutie generácií“, organizované občianskym združením Nádej človeka a obcou Príbovce.

Nádej človeka, o. z. si hneď od svojho vzniku dalo ako jednu zo základných úloh svojej činnosti aj budovanie medziľudských vzťahov. Preto sa aj v tomto roku, dňa 4. januára 2020, konalo v obecnom dome v Príbovciach „Novoročné stretnutie generácií“, obyvateľov Beníc, Príboviec, Rakova, ale aj širšieho okolia. 

 

Spoločnosť, v ktorej žijeme, sa atomizuje na individualistov a ľudia sa odmietajú verejne angažovať. Vidiek sa prepadá do súkromia jednotlivých rodín, ktoré sa uzatvárajú do seba. Ľudia sa navzájom odcudzujú. Občianske združenie Nádej človeka preto neustále hľadá nové cesty k zbližovaniu ľudí a znovuoživeniu susedských vzťahov.

 

Združenie organizuje rôzne tematické stretnutia, literárno-hudobné pásma, ekumenické stretnutia, vzdelávacie kurzy, výlety nielen pre seniorov, rôzne kultúrne a športové podujatia a podporuje rôzne projekty s cieľom utužovania medziľudských vzťahov. Podporuje aj rozvoj kultúrno-spoločenskej a duchovnej úrovne obyvateľov obcí regiónu, osobitne mladšej generácie, poskytuje sociálnu službu starším ľuďom, opusteným, invalidom a osamelým ženám s deťmi.

 

 

Na tohtoročné stretnutie, okrem obyvateľov obcí, či už z užšieho alebo širšieho okolia, prijali pozvanie aj Erika Vrabcová, starostka obce Príbovce, Patrik Antal, starosta obce Rakovo, Štefan Barilla, rímskokatolícky kňaz farnosti Valča a Janka Bellová, predsedníčka Jednoty dôchodcov v Príbovciach.

 

Prítomných privítal Kamil Cejpek, predseda združenia Nádej človeka. Vo svojom príhovore pripomenul, že rok 2020 sa bude niesť v duchu významných výročí obce, ale aj združení, ktoré v nej pôsobia. Obec Príbovce si pripomenie 790. výročie prvej písomnej zmienky, 130. výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru, 90. výročie vzniku Telovýchovnej jednoty, 15. výročie vzniku Občianskeho združenia Nádej človeka a 6. výročie vzniku Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Príbovciach. Janka Antalová, učiteľka Základnej školy s materskou školou v Beniciach, so svojimi žiakmi pripravila pútavé a zaujímavé vystúpenie, s názvom „Od Ondreja do Vianoc“, ktoré malo u prítomných veľkých úspech. Deti sa veľmi snažili, boli oblečené v svojpomocne vyrobených krojoch  a pani učiteľka im ušila k nim sukne.

 

Ľudské vzťahy rozhodujú o budúcnosti vidieka, sú stratégiou jeho života

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu