štvrtok, 23 január 2020 14:43

Názor SOPK Žilina: Tunel Korbeľka je ekologické a ekonomické barbarstvo

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Názor SOPK Žilina: Tunel Korbeľka je ekologické a ekonomické barbarstvo Názor SOPK Žilina: Tunel Korbeľka je ekologické a ekonomické barbarstvo

23. január 2020, Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Žilina. Podnikatelia a verejnosť chcú diaľnicu aj vodu. Pri klimatických zmenách je šanca na úseku Turany – Hubová mať oboje alebo sa vyvolá deštrukcia zásob vody a financií.

Uprostred sporov o to, či realizovať absolútne rizikový tunel Korbeľka, alebo variant V1o s odklonom mimo zosuvného územia, ktorý je o stovky miliónov eur lacnejší v investíciách a údržbe, rýchlejšie postaviteľný a ochráni bez tunela Korbeľka čistú pitnú vodu vo Veľkej Fatre, prehliadame negatívny vplyv mimovládnych organizácií od roku 2008 na termín začatia výstavby a na obrovské zásoby podzemnej vody vo Veľkej Fatre.

 

Rizikový tunel Korbeľka a vedľa neho meškajúca výstavba tunela Čebrať

 

Dva tunely zhruba sedem kilometrov od seba v rovnakom území. Na tuneli Čebrať museli prerušiť stavebné práce na dva roky - aj keď tam bol realizovaný prieskum podobne ako na tuneli Korbeľka. Aby sa mohlo pokračovať na tuneli Čebrať musel sa riešiť novou trasou - tam neexistoval iný povrchový variant. Na tuneli Korbeľka iný variant existuje, bol už predfinancovaný a zároveň lepšie pripravený. Prečo je dôležitá potreba ochrany čistej pitnej vody vo Veľkej Fatre? Táto voda je použiteľná bez úpravy pre Šútovo a ďalšie obce a mestá v Turci, na Orave alebo Liptove.

 

Práve mimovládky sa najviac podieľali na oddialení začiatku výstavby úseku D1 Turany-Hubová, už trikrát doteraz za desať rokov. Dôvodom je rašelinisko, medvede, a podobne. Pre nich sú migranti – medvede a ďalšie premnožené zvieratá (mimovládky ich „zakazujú“ strieľať) dôležitejšie ako obyvatelia, udržateľný život ľudí a firiem s prírodne čistou vodou. Svedomím a rozumom "zelených" nepohla ani tento rok krv dvoch mŕtvych ľudí a ťažko zraneného po stretnutí s medveďmi. Zdá sa, že nie sú zelení od vzťahu ľudia – príroda. Viď napríklad návrh leso-ochranárov na zrušenie Národného parku Nízke Tatry! Prečo sa niekde priväzujú k stromom a tu nie?

 

Rozhodnutie, osem rozkladov aj žaloba

 

Rozhodnutím v záverečnom stanovisku ministerstva životného prostredia k Správe o hodnotení vplyvov diaľnice D1 Turany – Hubová nebol daný súhlas na povrchové varianty s odklonom, na ktorý štát už väčšinou vykúpil pozemky (Šútovo, Kraľovany, ...). V roku 2010 sa realizovali prípravné práce (skrývka pôdy, betónové pätky pod stĺpy, asfalty, odlesnenie, prístupové cesty, atď.) za desiatky miliónov eur z daní obyvateľov SR.

 

Blízke obce, mesto Turany, vodárne, občania, verejnosť, organizácie podnikateľov a firiem podali osem rozkladov proti záverečnému stanovisku. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) ich však zamietlo, akoby mu nezáležalo na výdavkoch štátu, Európskej komisie, názoroch obyvateľov mesta Turany, dotknutých obcí, komunít a firiem ale hlavne, ako keby mu nezáležalo na ochrane a zveľaďovaní zásob podzemnej pitnej vody pri stavbách. Zvolilo trasu s tunelom Korbeľka prvý krát navrhnutú za bývalej Mečiarovej vlády.

 

Treba upozorniť, že spor pokračuje, pretože bola podaná žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MŽP v záverečnom stanovisku o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v ktorom ministerstvo súhlasí so zmenou a stavbou vo variante s tunelom Korbeľka. Je pozoruhodné, že ani štátne, ani súkromné „slobodné“ médiá verejnosť o tom od marca 2018 neinformujú. Štát a MŽP pritom suverénne koná a dodatočne si objednalo a realizuje vraj podrobný hydrogeologický prieskum. Hoci bola podaná žaloba, neexistuje žiadne predbežné opatrenie.

 

V súčasnosti už kolíkujú trasu, označili v novembri stromy na výrub. Napriek tomu, že neexistuje dokumentácia, napriek tomu, že je podaná žaloba, toto všetko sa deje, po rozhodnutí o trase sa začal podrobný hydrogeologický prieskum. Je teda Slovensko právny štát?

 

Drahšia výstavba a územie bez vody

 

Áno, je to škandál. MŽP rozhodlo o trase úseku Turany – Hubová na D1/E50 bez podrobného hydrogeologického prieskumu a prieskumu zásob najkvalitnejšej podzemnej pitnej vody na Slovensku. Prieskum sa realizoval vrtmi každých 300 až 500 metrov. Jedna z mimovládnych organizácií tvrdila, že rozhodnutiu predchádzal najpodrobnejší prieskum na Slovensku. Ten sa však robil na tuneli Višňové. Klamú verejnosť a poukazuje to na „ich“ záujmy a populizmus.

 

Na tunel sa spotrebuje v priemere 2,8-krát viac betónu na kilometer ako na povrchový variant a z toho plynú financie. Komunity už čiastočne dostali zaplatené a istý vedec, obhajca tunela, keď nemá argumenty, píše o boľševizme. Komunity, obce, obyvatelia, firmy, ktoré sú proti predraženému tunelu Korbeľka, nerobili internetové petície, ktoré sa dajú manipulovať, ale normálne písomné, listové. Ktoré sú serióznejšie?

 

Zvolená trasa Korbeľka bude drahšia o 183 miliónov eur než povrchový variant, vyčíslilo pôvodne ministerstvo dopravy. O pár rokov neskôr sa v záverečnej správe MŽP uvádza cena trasy s tunelom Korbeľka „iba“ o 100 miliónov eur vyššia. Pozoruhodné... Kam sa podelo na papieri 83 miliónov eur nákladov, kde sú zohľadnené ďalšie zbytočne vyvolané náklady? Za ušetrených 183 miliónov eur by štát mohol postaviť momentálne najpotrebnejší slovenský úsek Brodno – Kysucké Nové Mesto na D3/E75, čo je multimodálny Core Corridor TEN-T z Bratislavy do Česka a Poľska. Minister dopravy tvrdí, že nemá peniaze na tento úsek. Peniaze tu sú, len sa treba k tomu postaviť chlapsky. Vieme, že ministri dopravy a životného prostredia to majú ťažké s mimovládnymi organizáciami, keď tie majú za sebou medvedie šelmy (tento rok stret s premnoženými šelmami neprežili dvaja ľudia).

 

Ale voda má najväčšiu váhu pre existenciu človeka a firiem. V správe sa váha tohto kritéria nezodpovedne (účelovo?) relatívne znížila alebo sa dikciou, textáciou v správe problém vody relativizuje. Vážené dámy a páni, vážení múdri, slušní ľudia, hľadáme sprievodcov po živote, ľudí, ktorých slová sú pravé, dôveryhodné a so zárukou, ľudí, čo už pred nami niečo vedia, čo poputovali od prameňa života kus cesty, sú skúsenejší, múdrejší, pretože kráčajú hrdinskejšie a neskrývajú sa za nevolené mimovládne organizácie. Pripomenieme citát „Voda je jednoduchá substancia, jej prirodzenosťou je, že je studená, vlhká a priezračná“ - AVICENNA, 980 – 1037, lekár, prírodovedec.

 

Popredný slovenský klimatológ profesor Milan Lapin na otázku v novinách, či musíme byť pripravení, že úrady vyzvú ľudí a firmy na šetrenie vodou, odpovedal: „Samozrejme, Slovensko rozhodne nepatrí medzi krajiny, ktoré majú prebytok vody, nie sme krajinou, ktorá má veľmi výdatné zásoby vodných zdrojov“. Na Slovensku budeme šetriť nielen skrz klímu, ale aj pre tunel Korbeľka.

 

Prvé zabrzdenie výstavby spôsobili mimovládne organizácie už v roku 2008

 

Atakovali ministerstvá a poslali list Európskej investičnej banke, aby neposkytla peniaze na variant bez tunela Korbeľka, ktorý bol vtedy v procese schvaľovania. Žiadali nové posúdenie vplyvov na životné prostredie, z čoho plynie ich pokrytectvo, že kritizujú v súčasnosti obyvateľov ďalších ôsmich obcí, inštitúcií, firiem (že brzdia stavbu úseku D1), ktorí presadzujú lacnejší, rýchlejšie postaviteľný variant, ktorý im zaručí čistú pitnú vodu bez úpravne, teda bez zbytočne vyvolaných vyšších nákladov. Alebo ich budú – tieto vyššie náklady na diaľnicu a pitnú vodu – v budúcnosti ako vyvolanú škodu hradiť "mimovládky" so štátom a Európskou komisiou obyvateľom a firmám? A čo klimatické zmeny? Zásoby pitnej vody sa zmenšujú. Vydávame nové zákony, nariadenia Európskej komisie na ochranu zásob podzemnej vody a tu ich ideme stavbou tunela Korbeľka, vydrénovať.

 

 

Bez znalosti histórie sa ľahko manipuluje s ľuďmi, preto pripomeňme vývoj

 

Hospodárske noviny 12. júna 2018 uviedli: „Tunel Korbeľka..., ktorý si vyžiadali ekoaktivisti, sa nepozdáva samospráve a vodárom“. Otázka: Kto z nich je volený, má zodpovednosť pred občanmi a firmami? Ústava SR, čl. 4 ods1: ...podzemné vody..., sú vo vlastníctve SR, ...republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo... v prospech občanov a nasledujúcich generácií.

 

Otázka: Prečo "mimovládky" a pod ich lobingom exekutíva nedodržiavajú ústavu? O tom by mali rozhodovať súdy. Minister Lázsló Sólymos, TASR, 1. februára 2018: „Zrejme nikoho netreba presviedčať, že ochrana vody je pre každú krajinu tá najpodstatnejšia záležitosť a naša novela (vodného zákona) zvyšuje ...ochranu“.

 

Európska komisia, Európska investičná banka, štát na základe dopisovania od Priateľov zeme – CEPA a 14 mimovládnych organizácií by nemali financovať projekty, ktoré porušujú rámcovú smernicu o vode 200/60/ES, nariadenia EÚ, zákony a vyhlášky SR o ochrane podzemných vôd. Tým sa porušuje právo obyvateľov, budúcich generácií SR a EÚ. Úlohou štátu a EÚ je zabezpečiť všestrannú ochranu vôd a zlepšiť jej kvalitu. Pochybný projekt „Korbeľka“ je nahraditeľný modifikovaným povrchovým variantom V1o mimo zosuvného územia, ktorý okrem záchrany zásob podzemnej pitnej vody je lacnejší na investície a aj na prevádzku (viď záverečná správa MŽP).

 

Druhýkrát "mimovládky" zabrzdili výstavbu diaľnice, keď sa minister dopravy Ján Figeľ snažil na D1 urýchlene rozbehnúť výstavbu povrchového variantu úseku Turany – Hubová po splnení ekologických pripomienok Európskej komisie pre modifikovaný variant bez tunela Korbeľka. Štát ich splnil. Veď medvede môžu migrovať aj pod diaľnicou a ekoduktmi. Aj tak zavadzia migrantom z Veľkej Fatry do Malej Fatry cesta prvej triedy a železnica. Vtedy "mimovládky" znovu písali Európskej komisii žiadosti, ešte vo väčšom rozsahu.

 

Tretíkrát zabrzdili začiatok výstavby v roku 2017, keď presadili v rámci tzv. EIA tunel Korbeľka v záverečnom stanovisku MŽP. Dôkazom sú slová ministra dopravy v denníku Pravda 29. mája 2017: „...vyjde variant s tunelom Korbeľka, z toho vyplýva, že, samozrejme, ideme od nuly...“. Takže tento úsek s Korbeľkou by podľa odhadov nebol dokončený skôr ako v roku 2029. "Mimovládky" v informáciách pre médiá vypúšťajú mýty o dokončení v roku 2025, 2026, atď.

 

Celkovo spôsobili doteraz "mimovládky" zdržanie 17 rokov. Modifikovaný povrchový variant mimo zosuvu by bol dokončený oveľa skôr, keby ho nebrzdili. Keby boli ochotné počúvať protiargumenty a hľadať konsenzus. Jedno je však isté: Voda je existenčná záležitosť pre všetkých. Pre ľudí, pre firmy, zvieratá a celý ekosystém. Pri vode priestor na kompromisy nie je.

 

Tunel „pláva“ v podzemných zásobách vody

 

Bola podaná žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia v záverečnom stanovisku MŽP. Podľa nej rozhodnutie obsahuje nesprávne závery, je podopreté dôvodmi, ktoré si vnútorne protirečia a sú argumentačne slabé, rozhodnutie a predchádzajúce konanie má znaky nedostatočného zistenia stavu a nedostatočnosti podkladov, z ktorých si správny orgán tvoril úvahy, závery. Prípadným zvýšením nivelety sa síce zníži množstvo drénovaných vôd okolo tunela, ale na drénovanie vôd a ich množstvo nad niveletou to nebude mať vplyv. Vrty potvrdzujú, že vody sú 100 metrov a viac nad tunelom aj po zvyšovaní nivelety. Takže tunel „pláva“ v podzemných zásobách vody.

 

Chcú drénovať alebo extrémne ešte zvyšovať náklady? Nie sú známe zberné oblasti prameňov. Tiež nie je možné presne vymedziť zbernú oblasť tunela. Odborníci vodári tvrdia, to sa ani nedá nikdy presne zistiť, na to by sa musel rozkopať celý masív Fatry. Geologická mapa preukazuje, že je nutné uvažovať s vplyvom výstavby a prevádzky na celé zloženie a štruktúru masívu Veľkej Fatry.

 

Závery súvisiace s vplyvom výstavby a prevádzky tunela Korbeľka na podzemné zásoby vody, vodné zdroje sú a budú v rovine predpokladov, podopretých len bodovými údajmi o geológii a hydrologických pomeroch. Pribudne okolo 11 vrtov na skoro 6-kilometrovom tuneli. Je však nespochybniteľné – Korbeľka ako stavebné dielo bude v prípade realizácie fungovať ako hlavný odvodňovací prvok a významne ovplyvní režim a množstvá podzemnej vody.

 

Je tak zrejmé, že takmer 6 km dlhý tunel Korbeľka bude mať v chránenej vodnej oblasti negatívny vplyv na aktuálne existujúce a potenciálne podzemné vodné zdroje. Otázny môže byť jedine presný rozsah zhoršenia tak kvality, ako i množstva vodných zdrojov, predpokladané zhoršenie bude významné. Odborný hydrogeologický posudok súčasne jasne uviedol, že všetky závery ohľadne vplyvu výstavby a prevádzky tunela Korbeľka na vodárenské zdroje podzemnej vody sú iba v rovine predpokladov, podopretých len bodovými údajmi o geológii, pomeroch hydrogeológie a nedostatočným pozorovaním, t. j. vytkol nedostatočné zistenie stavu a neucelenosť zistení.

 

Tým, že ministerstvo dopravy teraz urýchlene od augusta 2018 realizuje na dodatočnú objednávku podrobný prieskum, sa len potvrdzuje téza, že sa mohlo rozhodnúť o trase s tunelom Korbeľka neúplnými zisteniami, aby vyšla trasa s Korbeľkou. Alebo sa výsledky teraz prispôsobia tejto trase? Nevieme, (viď kauza úseku R2 pri trase okolo kúpeľov Sliač). Už kolíkujú, označujú stromy. Bude mať niekto odvahu sa pod dôsledky takéhoto konania podpísať? V súčasnosti už vieme, že aj keď sa niveleta zvýšila, tunel sa nachádza pod minimálne 100-metrovým stĺpcom vody.

 

Objednávku na podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum realizuje Dopravoprojekt, ktorý zabezpečuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Tieto práce sa realizujú napriek tomu, že starostovia, komunita informovali Dopravoprojekt a Národnú diaľničnú spoločnosť, že je podaná žaloba a že nesúhlasia s tunelom Korbeľka.

 

Príklad, z ktorého sa treba poučiť

 

Nemožno opomenúť skúsenosti s vodnými zdrojmi v Malej Fatre pri stavbe tunela Višňové – Dubná Skala na D1, západne cca 16 km. Z tunela neustále vyteká voda v množstve 300 – 400 litrov za sekundu. Zdá sa, že Slovensko obišlo nariadenia o ochrane podzemných vôd tým, že ich deklaruje ako horninové. Stĺpec zásob vody v masíve klesol zhruba o 100 m a ako upozornili vodárne, na martinskej strane vyschol potok, stratili sa niektoré studne alebo sa museli prehlbovať. To sú fakty a realita. Vytekajúca voda je prietokom tak zakalená, že jej spätná úprava na parametre pitnej vody by si vyžadovala vybudovanie nákladnej úpravárenskej technológie.

 

Podobná situácia so stratou vody je na stavbe tunela v Skalitom a na tuneli v Milochove pri Považskej Bystrici. Vo Veľkej Fatre sú však väčšie zásoby pitnej vody. Sme poučiteľní? Alebo „kašleme“ na deti, na vnukov, čo tu budú po nás? Nie všetky "mimovládky" sú vhodným sprievodcom životom a slušným zdrojom vzdelania. Ohrozujú nám základné životné podmienky existencie. Napríklad vodu, česť výnimkám. Podľa klimatológov sú v súčasnosti v Turci teploty, aké boli pred 70 rokmi v Komárne. Znamená to, že „severné Slovensko“ sa stáva suchším, výpary sú vyššie.

 

Voda nad zlato

 

Ak máme vedomosť, že určitou činnosťou (stavbou tunela Korbeľka) môže človek narušiť, ohroziť, kontaminovať až poškodiť stav podzemných vôd majúcich význam pre zásobovanie ľudí pitnou vodou, tak uprednostnenie tejto činnosti, odôvodňujúc jej realizáciu vyššou ochranou živočíchov a biotopov, je hazardom s našou budúcnosťou. Voda už aktuálne je najdôležitejšou komoditou vo svete, má vyššiu hodnotu ako napr. ropa a jej význam bude ďalej iba narastať, lebo voda ako základná podmienka života je nenahraditeľná. Bez vody človek prežije maximálne 1 – 3 dni, bez automobilovej dopravy prežil tisícročia.

 

SOPK Žilina v mene firiem a investorov chce diaľnicu

 

No sme aj zodpovední – ekonomicky aj ekologicky, vždy sme presadzovali prioritne D1/E50, D3/E75, R3, D4, R7. Nikdy sme si nemysleli, že Žilinská regionálna komora SOPK, ktorá má v stanovách, že podporuje ekologické riešenia, bude zelenšia ako „zelení“. Firmy majú prirodzené pozitívne záujmy s komunitami a slušnými obyvateľmi pri ochrane zásob podzemnej pitnej vody. Pritom, čo je ekologické, je tu aj ekonomické. Múdri a skúsení ľudia vedia, že bez vody nebude ani medveďov a ani ľudí.

 

„Českí zelení“ blokujú už niekoľko rokov výstavbu 17-kilometrového úseku diaľnice D49 na hlavných európskych koridoroch (CoreCorridor TEN-T) Brno – Ružomberok -Košice  v smere na Púchov skrz škrečka poľného. Pozoruhodné je, že ich predstaviteľ, ktorý zdržuje výstavbu diaľnice z Česka na Slovensko podporil z Česka naše "mimovládky" a tunel Korbeľka, teda zdržanie!

 

Chýba zodpovednosť, etika, slušnosť

 

Načo nám je formálne demokratický proces tzv. EIA, keď transparentným výsledkom bude zníženie zásob vody? Nedostatok vody "mimovládky" za desiatky rokov hodia na nezodpovedných obyvateľov a podnikateľov, lebo produkujú skleníkové plyny. Ale to sú naše deti, aký „systém“ ich tak vychováva? Áno, budeme nezodpovední, keď dnes nezastavíme „Korbeľkové dobrodružstvo“ mimovládnych organizácií, jednostranných vedcov, ovplyvnenej exekutívy. Bolo by to ekonomické a ekologické barbarstvo „ekovodoteroristov“.

Ján Mišura

Riaditeľ SOPK ŽRK

Najnovšie články od autora: Ján Mišura