utorok, 23 apríl 2013 22:00

Do Martina príde dotácia na prevenciu kriminality

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Do Martina príde dotácia na prevenciu kriminality Do Martina príde dotácia na prevenciu kriminality

Mesto Martin uspelo so žiadosťou o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality, vďaka ktorej rozšíri kamerový systém v meste do problémových oblastí.

S potešením môžem oznámiť, že na základe uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality nám bola schválená dotácia 9 tisíc eur. Stalo sa tak po prvý krát, ako sme podávali tieto žiadosti a podávali sme ich každý rok. Som rád, že za týchto 9 tisíc eur budeme môcť opäť prispieť k dobudovaniu kamerového systému v meste Martin, čím sa zvýši bezpečnosť obyvateľov v meste,“ neskrýval nadšenie z dobrej správy primátor mesta Andrej Hrnčiar.

 

Modernizácia budovy polície a kamerového systému

Prax ukazuje, že všade tam, kde na bezpečnosť dozerajú kamery, klesá kriminalita. Výnimkou nie je ani mesto Martin. „V súčasnosti je kamerový systém v našom meste na dobrej úrovni. Slabinou je však monitorovacie pracovisko, ktoré nevyhovuje technicky, priestorovo ani typologicky a neumožňuje naplno ťažiť z možností, ktoré nám kamery poskytujú,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Martine Igor Húska. Aktuálne dozerá na poriadok v meste 13 kamier a za 9 tisíc eur by mohli pribudnúť ďalšie 3 či 4 kamery. S moderným kamerovým systémom pre mesto väčšie ako 50 tisíc obyvateľov počíta aj projektová dokumentácia na rekonštrukciu a prístavbu mestskej polície na Ľadovni, keďže súčasné priestory polície sú už pre kvalitné fungovanie mestskej polície s moderným kamerovým systémom nevyhovujúce. Projektová dokumentácia je zároveň podkladom pre stavebné povolenie a verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa prác.

 

Investícia by mala stáť 374 tisíc eur

V kapitálových prostriedkoch na rok 2012 boli na túto stavbu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 196 750 eur. Pre realizáciu stavby je preto potrebné doplniť okolo 178 tisíc eur. V prípade, že poslanci pri schvaľovaní záverečného účtu mesta na aprílovom zastupiteľstve schvália investíciu na prístavbu a rekonštrukciu budovy polície, stavať sa môže hneď a prístavba by mohla byť hotová do 9 mesiacov.

Projekt Kamarát AX bude pokračovať

Mesto Martin a Mestská polícia Martin uspela aj v ďalšom projekte Kamarát AX, ktorého cieľom je pripraviť deti na väčšiu samostatnosť, naučiť ich správať sa bezpečnejšie na ceste do a zo školy ako aj prakticky motivovať na bezpečné trávenie voľného času pri hrách a športových aktivitách. Deti predškolských tried MŠ a žiaci 1.-3. ročníka ZŠ sa budú môcť stretávať na besedách štyrikrát do roka s príslušníkmi mestskej polície. Pripravené sú 4 témy – Polícia. Čo robiť, keď sa stratíme?, Bezpečne doma a vonku, Aj zvieratá môžu ublížiť a bezpečné bicyklovanie a korčuľovanie. Každá trieda dostane psíka Axa a zošit, do ktorého budú zapisovať, čo zažili a čo nové  sa naučili. V priebehu roka sa všetky zošity zozbierajú a najkrajšie budú odmenené. Deti sa môžu v rámci projektu zúčastniť aj exkurzie na Mestskej polícii v Martine, aby si vedeli lepšie predstaviť prácu mestských policajtov. Na tento projekt získalo mesto zo štátneho rozpočtu 1000 eur.

Autor: Mesto Martin © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn