streda, 05 február 2020 22:48

Nové nájomné byty v Martine Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Nové nájomné byty v Martine Nové nájomné byty v Martine

Martin (05.02.2020) – Po ukončení prestavby ubytovne na bytový dom na Ulici Šoltésovej v Martine už tento mesiac pribudnú nové nájomné byty. Záujemcovia o pridelenie bytu môžu svoje žiadosti podávať mestskej organizácii Matra, n. o., ktorá do konca mesiaca pridelí celkovo 30 bytov.

Dlhoočakávaná prestavba bytového domu na Ulici Šoltésová sa chýli ku koncu. Už v priebehu mesiaca február 2020 budú nové byty skolaudované a pripravené na bývanie. Matra, n. o. vyzýva všetkých záujemcov o pridelenie bytu, aby podávali žiadostí. „Bytová politika mesta Martin je jednou z kľúčových oblastí, ak chceme bojovať proti vysídľovaniu mesta. Aby sme Martinčanov v meste udržali, musíme im predovšetkým vytvoriť priaznivé podmienky na život vrátane slušného a dostupného bývania. Byty na Ulici Šoltésová sú prvou lastovičkou našej snahy, ku ktorej už skoro pribudnú nové projekty,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

 

Celkovo o 30 bytov v lokalite môžu žiadať noví záujemcovia, ale aj tí, ktorí už majú podanú žiadosť o nájomný byt

 

Žiadatelia o pridelenie bytu musia spĺňať podmienky organizácie Matra, n. o. vrátane zloženia finančnej zábezpeky na jej účet. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená do piatich pracovných dní. V prípade úspešného žiadateľa organizácia uzavrie nájomnú zmluvu a zábezpeka bude vrátená po uplynutí šiestich mesiacov v prípade splnených povinností nájomcu (včasné a pravidelné platenie   nájomného  a  služieb  spojených s užívaním bytu, dobrý technický stav bytu). 26 bytov bude pridelených do konca mesiaca bytovou komisiou (13 jedno-izbových a 13 dvoj-izbových) a o nájomcoch štyroch bytov rozhodne losovanie. „Kombinácia prideľovania bytov komisiou a taktiež losovaním je podľa  našich skúseností najlepším riešením, ktoré sa nám v minulosti osvedčilo. Vyzývam všetkých, ktorí majú o pridelenie bytu záujem, aby svoje žiadosti podali čo najskôr,“ povedal riaditeľ Matra, n. o. Ján Gallo.

 

Výška finančnej zábezpeky na pridelenie bytu na Ulici Šoltésova:

 

1 - izbový byt:  26,76 m2 400 eur /max. 2 osoby/

1 - izbový byt:  43,36 m2 500 eur /max. 3 osoby/

2 - izbový byt:  55,14 m2 600 eur /max. 4 osoby/

                       

Výška mesačného nájomného v jednotlivých bytoch činí 3,6 Euro/m2 podlahovej plochy bytu. Celková výška nájmu v predmetných bytoch vrátane nákladov spojených s užívaním bytu mimo spotreby elektrickej energie je uvedený v tabuľke nižšie.

 

 

izbovitosť

 

úžitková

plocha

m2

počet

bytov

Výška mesačného nájomného *

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

1 - izbový

26,76

10

152,67

175,82

----

-----

1 - izbový

43,36

5

233,01

256,16

279,31

-----

2 - izbový

55,14

15

----

313,18

336,33

359,48


* výška mesačného nájmu je uvádzaná ako predpokladaná pri bežnej spotrebe

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk