Vytlačiť túto stránku
streda, 05 február 2020 22:58

Lekárska fakulta otvorila brány budúcim uchádzačom o štúdium

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Lekárska fakulta otvorila brány budúcim uchádzačom o štúdium Lekárska fakulta otvorila brány budúcim uchádzačom o štúdium

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine v pondelok opäť otvorila svoje brány pre budúcich uchádzačov o štúdium. Stredoškoláci sa mohli zoznámiť s priestormi a pracoviskami fakulty, dozvedeli sa viac aj o podmienkach a možnostiach štúdia.

Je to poslanie fakulty, aby sa otvárala navonok, prezentovala sa pred verejnosťou. Robíme to radi, záujem budúcich uchádzačov o štúdium je obrovský, máme im čo ukázať. Momentálne sme stále na tom ešte tak, že nemusíme o študentov bojovať,“ informovala dekanka fakulty prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. Fakulta ponúka študijne odbory všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a nelekársky študijný program verejné zdravotníctvo. Deň otvorených dverí martinská lekárska fakulta organizuje už niekoľko rokov.

 

Zaujímame sa o uchádzačov o štúdium. Chceme, aby sa dozvedeli informácie z prvej ruky a ukázať im, že štúdium u nás je kvalitné. Radi by sme uchádzačov podchytili ešte predtým, ako k nám prídu na prijímacie skúšky,“ uviedol prodekan fakulty prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. Stredoškoláci majú podľa jeho informácií vysoký záujem najmä o štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva. Pomer prijatých k počtu prihlásených je zhruba 1 ku  10 u slovenských študentov. Pri zahraničných je tento pomer o niečo nižší. „Záujem je tak stále veľký, ale to neznamená, že sa nebudeme na nich aj napriek tomu orientovať. Chceme, aby tu zostávala špička a my jej musíme ukázať, že sa jej to oplatí,“ doplnil prodekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

 

 

Budúci uchádzači o štúdium sa v úvode zoznámili krátkym videom so životom študentov na fakulte, ich aktivitami aj s možnosťami absolvovať časť štúdia v zahraničí. Predstavená im bola história, súčasnosť aj budúcnosť fakulty. Počas dňa mohli navštíviť ja niektoré pracoviská fakulty, priestory Ústavu lekárskej biochémie, Ústavu ošetrovateľstva, Ústavu pôrodnej asistencie, Ústavu verejného zdravotníctva, Akademickej knižnice, Simulačného výučbového centra a ubytovacích priestorov vysokoškolského internátu.

 

 

Podujatie deň otvorených dverí sa Jesseniova lekárska fakulta v Martine vždy snaží inovovať, obohatiť jeho program aj na základe spätnej väzby od študentov. „Uvidíme, ako sa to prejaví na číslach počtu uchádzačov, ktorý je pre nás spätným indikátorom, či to robíme dobre alebo nie,“ doplnil prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. Fakulta prijíma na odbor všeobecné lekárstvo 150 študentov, na odbor zubné lekárstvo 15. Na fakulte v súčasnosti študuje zhruba 800 slovenských študentov. Súčasne vzdeláva aj zahraničných študentov, ktorí do Martina prichádzajú z rôznych kútov sveta, študuje ich tu približne 600.

 

Pred dvomi rokmi sme prijali vyšší počet slovenských študentov, zatiaľ sa to zvláda. Pripravujeme nejaké rozvrhové zmeny a zároveň sme výrazne zvýšili aj počet pedagógov. Veľmi by nám pomohlo, ak by sa do troch rokov postavila nová nemocnica, pretože to bude presne čas, kedy by tie navýšené počty vstúpili do klinickej výučby,“ doplnil prodekan fakulty profesor Mokrý.

Univerzitná nemocnica Martin

Najnovšie články od autora: Univerzitná nemocnica Martin

Súvisiace články podľa značky