utorok, 23 apríl 2013 22:00

Deň Zeme oživil Divadelné námestie v Martine Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)
Deň Zeme oživil Divadelné námestie v Martine Deň Zeme oživil Divadelné námestie v Martine

Stalo sa už peknou tradíciou, že pri príležitosti Dňa Zeme pripraví firma Brantner Fatra spolu s mestom Martin podujatie pre žiakov základných škôl v okrese mesta Martin. Nebolo tomu inak ani tohto roku a tak sa v utorok 23.apríla stretli na Divadelnom námestí žiaci 14 základných škôl z Martina a okolia.

Cieľom tohto spoločného podujatia bolo pozdvihnutie environmentálneho povedomia detí tvorivým a hravým spôsobom vo vonkajšom prostredí. Na Divadelnom námestí si šesťčlenné  žiacke tímy zmerali sily a svoju kreativitu v dvoch súťažných kategóriách. Prvou bola najkrajšia maska a druhou najkrajší vodný ekosystém. Pre porotu čakala ťažká úloha a to vybrať zo všetkých diel tie najkrajšie, pretože všetky výtvory boli naozaj nápadité a veľmi pekné.

V súťaži pre prvý stupeň o najkrajšiu MASKU sa víťazmi stali:
1.    SZŠ T. Zanovita, maska s názvom JABLONKA
2.    ZŠ A. Dubčeka, maska s názvom ŽIVOT NA STROME
3.    ZŠ Ul. J. Krónera, maska s názvom VODNÁ VÍLA
V súťaži pre druhý stupeň o najkrajší EKOSYSTÉM sa víťazmi stali:
1.    ZŠ Ul. A.Stodolu, ekostystém s názvom PLASTOVÁ PRÍRODA
2.    ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, ekosystém s názvom BOBRÍ EKOSYSTÉM
3.    ZŠ s MŠ Ul. Dolinského, ekosystém s názvom POSEIDON – ČISTIČ ODPADOVÝCH VÔD

Okrem súťaženia a tvorenia si deti spolu s moderátorkou podujatia aj zatancovali. V stánku Brantner Fatra boli preskúšané ich vedomosti z oblasti separovaného zberu odpadu nielen formou kvízov a osemsmeroviek, ale aj praktickou ukážkou. Za účasť ďakujeme všetkým súťažiacim školám: ZŠ Ul. J. Kronera, ZŠ Ul. jahodnícka, ZŠ Ul. P. Mudroňa, ZŠ s MŠ Ul. priehradná, SZŠ T. Zanovita, ZŠ Ul. A. Stodolu, ZŠ A. Dubčeka, ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova, ZŠ s MŠ Ul. Dolinského, Evanjelická spojená škola,Ul. M.R. Štefánika, ZŠ F. Hrušovského z Kláštora p. Znievom, ZŠ s MŠ Ul. Gorkého,, ZŠ H. Zelinovej.

 

Niečo z histórie Dňa Zeme

História Dňa Zeme sa začala písať v roku 1970 v USA, kedy senátor Gaylord Nelson poveril študenta Harvardovej univerzity Denisa Hayesa organizáciou série environmentálnych protestov a výukových programov s cieľom podporiť environmentálne hnutie v celom USA. Prvý Deň Zeme bol úspešný a v Spojených Štátoch viedol okrem iného aj k založeniu Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia a k prijatiu Zákona o čistote ovzdušia, Zákona o čistote vody a Zákona o ohrozených druhoch.

 

Počas nasledujúcich rokov sa iniciatíva Dňa Zeme postupne šírila aj do zahraničia. V roku 1990 bol Denis Hayes znovu požiadaný o zorganizovanie environmentálnej kampane, tento krát na globálnej úrovni. Na celom svete sa podarilo zmobilizovať asi 200 miliónov ľudí v 141 krajinách. Akcia viedla k naštartovaniu iniciatív zameraných na recykláciu a pomohla tiež pripraviť svetovú verejnú mienku na Summit Zeme v Rio de Janeiro, ktorý bol organizovaný o dva roky neskôr pod hlavičkou Organizácie spojených národov.  Miléniový Deň Zeme v roku 2000 bol tematicky zameraný na globálne otepľovanie a čisté energie. Svoje podujatia počas neho organizovalo asi 5000 environmentálnych skupín z rekordných 184 krajín sveta. Dnes oslavuje Deň Zeme viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Deň Zeme sa tak stal najväčším sekulárnym sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť.  22. apríl teda môžeme považovať za výročie vzniku moderného environmentálneho hnutia.

Autor: Mgr.Dušan Haško, Evanjelická spojená škola Martin © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn