štvrtok, 05 marec 2020 15:40

Stanovisko primátora mesta k odvolaniu riaditeľky ZŠ s MŠ Hurbanova Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)
Stanovisko primátora mesta k odvolaniu riaditeľky ZŠ s MŠ Hurbanova Stanovisko primátora mesta k odvolaniu riaditeľky ZŠ s MŠ Hurbanova

Martin (05.03.2020) – Primátor mesta Martin Ján Danko vo štvrtok 5. marca vyzval predsedu Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Hurbanova na vyjadrenie k odvolaniu riaditeľky školy.

Situácia ohľadom voľby novej riaditeľky Základnej školy s materskou školou Hurbanova je napätá už od konca roku 2019. Po výberovom konaní vyjadrila časť pedagógov svoj nesúhlas s novou riaditeľkou formou štrajku aj iných protestných akcií, ktoré podporili aj niektorí rodičia.

 

Všetky kroky a náležitosti spojené s voľbou a menovaním Evy Královancovej na pozíciu riaditeľky školy boli na základe právnych analýz, ktoré mám k dispozícii v súlade so zákonom a neboli porušené žiadne nariadenia. Výberové konanie riadne prebehlo, jeho korektnosť potvrdili všetci zúčastnení svojim podpisom a ja som konal tak, ako mi legislatíva nariaďuje,“ priblížil situáciu primátor mesta Martin Ján Danko.

 

S výberom na post riaditeľky však nebola spokojná časť učiteľov a rodičov, ktorá svoj nesúhlas prezentovala v médiách, formou štrajku a inými protestnými akciami. „Osobne ma veľmi mrzí ako veľmi sa situácia na jednej z našich najlepších základných škôl s materskou školou vyhrotila. Viackrát som jednal s riaditeľkou, zástupcami protestujúcich, zástupcami rodičov a taktiež tými, čo novú riaditeľku podporujú. Chápem, že v celej situácii zohrali silnú úlohu emócie, ale ja ako primátor budem vždy konať výhradne v súlade so zákonom a budem na ním riadiť bez ohľadu na všetky ostatné faktory,“ pokračuje Ján Danko.

 

V základnej škole bola okrem iného vykonaná Hlavným kontrolórom mesta Martin kontrola, ktorá poukázala na porušenie zákona v oblasti finančnej kontroly a auditu a zákona o slobodnom prístupe k informáciám zo strany novej riaditeľky.

 

„Na svojich stretnutiach k problematike tejto školy som vždy zdôrazňoval, že ak dôjde k porušeniu zákona, budem bezodkladne konať. A to mienim aj dodržať. V týchto dňoch som obdržal právnu analýzu vykonanú povereným advokátom v súvislosti so závermi vyplývajúcimi zo správy hlavného kontrolóra, ktorá jasne stanovuje, že konaním riaditeľky došlo k závažnému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov. Ako štatutár mesta som sa preto rozhodol okamžite vyzvať predsedu Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Hurbanova na vyjadrenie k odvolaniu riaditeľky školy. Zároveň som predsedu požiadal o bezodkladné zvolanie rady školy,“ uzavrel primátor Ján Danko. Vo výzve martinský primátor ďalej požiadal o predloženie vyjadrenia v čo najkratšom čase v záujme urýchleného riešenie problematickej situácie.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk