utorok, 10 marec 2020 11:28

Turčianske Teplice prijímajú opatrenia pre zabránenie šírenia koronavírusu Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Turčianske Teplice prijímajú opatrenia pre zabránenie šírenia koronavírusu Turčianske Teplice prijímajú opatrenia pre zabránenie šírenia koronavírusu

Krízový štáb mesta Turčianske Teplice prijal a stotožnil sa na svojom zasadnutí konanom dňa 10.3.2020 s opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva.

 

- všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje v období od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 organizovať akékoľvek verejné športové, kultúrne, spoločenské alebo iné podujatia.

 

- od 10. 3. 2020 občania SR vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu sú povinní, aby bezprostredne po návrate túto skutočnosť oznámili telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tieto osoby musia podstúpiť 14-dňovú karanténu v domácom prostredí - tá sa bude vzťahovať aj na rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

 

- zakazujú sa návštevy v domovoch sociálnych služieb

 

Okrem toho v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR prijal Krízový štáb mesta opatrenia platné na území Turčianskych Teplíc:

 

- dočasne sa prerušuje vyučovanie a voľnočasové aktivity na všetkých školách a školských zariadeniach mesta Turčianske Teplice okrem Gymnázia Mikuláša Galandu (základné školy, materské školy, centrá voľného času, základná umelecká škola, ŠKD) po dobu piatich pracovných dní, teda od 11. 3. 2020 do 17. 3. 2020. Toto obdobie sa môže predĺžiť v prípade potreby, resp. nariadenia vyššie postavených nadriadených orgánov verejnej správy alebo krízového riadenia

 

- dočasne sa prerušuje vyučovanie a voľnočasové aktivity na Gymnáziu Mikuláša Galandu po dobu štyroch pracovných dní, teda od 11.3.2020 do 16.3.2020.

 

- prerušuje prevádzkovanie kultúrnych a iných inštitúcií na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turčianske Teplice, a to: Klub dôchodcov, Mestská knižnica, Kino Turiec, Galéria Mikuláša Galandu, Denné centrum Dúha) v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020.

 

Ďalej Krízový štáb mesta Turčianske Teplice odporúča obyvateľom dodržať nasledujúce odporúčania

 

Ak to nie je nevyhnutné, odporúčame obyvateľom mesta nenavštevovať úrady a miesta s potenciálne vysokou koncentráciou návštevníkov. Pri komunikácii s úradmi odporúčame používať telefonickú, e-mailovú alebo písomnú komunikáciu. Pri návšteve klientskeho centra na prízemí mestského úradu v Turčianskych Tepliciach dodržujte, prosím, bezpečnú vzdialenosť od jeho zamestnancov a iných klientov. Do centra vstupujte po jednom.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.