Vytlačiť túto stránku
utorok, 10 marec 2020 12:57

Mesto Vrútky prijíma nové opatrenia pre zabránenie šírenia koronavírusu Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Mesto Vrútky prijíma nové opatrenia pre zabránenie šírenia koronavírusu Mesto Vrútky prijíma nové opatrenia pre zabránenie šírenia koronavírusu

Na základe návrhu Krízového štábu Mesta Vrútky zo dňa 10.3.2020 prijíma mesto nasledovné opatrenia.

S účinnosťou od stredy 11. marca 2020 nariaďujeme dočasne prerušiť vyučovanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrútky, a zároveň odporúča rovnako postupovať aj v prípade súkromných zriaďovateľov s termínom do piatka, 13.3.2020 vrátane, následne prebehne posúdenie možného predĺženia opatrenia na zasadnutí krízového štábu v piatok 13. marca. 

 

S účinnosťou od utorka 10. marca 2020 prerušujeme prevádzku denných centier seniorov vo Vrútkach prerušujeme prevádzku kultúrnej sály Kriváň a Kina 1. máj až do odvolania. Krízový štáb Mesta Vrútky zároveň informuje občanov a organizácie na jeho území o vybraných prijatých opatreniach platných pre celé územie SR s relevanciou aj pre územie mesta Vrútky:

 

  • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní zabezpečiť zákaz návštev s termínom až do odvolania
  • zakazuje sa organizovanie hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy s termínom do 23. marca
  • Rušia sa s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia až do odvolania

 

Osobám s prechodným a trvalým pobytom na území SR, ktoré sa v období od 10.2.2020 vrátia z najviac postihnutých krajín - Talianska, Číny, Iránu a Kórejskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Školy, školské zariadenia a športové kluby sa musia riadiť usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zverejňovanými na www.minedu.sk. Občanom sa zároveň nariaďuje dodržiavať preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej stránke. V prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) sa odporúča postupovať podľa nariadenia Hlavného hygienika – nenavštíviť zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Najnovšie články od autora: Tlačová správa

Súvisiace články podľa značky