streda, 11 marec 2020 19:40

Žilinská župa podporí dobré projekty v kraji

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Žilinská župa podporí dobré projekty v kraji Žilinská župa podporí dobré projekty v kraji

10.03.2020, Žilina – Žilinská župa predstavila ďalšiu formu podpory významných projektov v kraji. Ide o Dotácie predsedníčky ŽSK, ktoré sú zacielené na podporu aktivít nadregionálneho charakteru. Zároveň o necelý týždeň uplynie lehota na prihlasovanie žiadostí o participatívne dotácie.

Termín na prihlasovanie žiadostí o participatívne dotácie uplynie v pondelok 16. marca. ,,Novinku v podobe participatívnych dotácií sme zaviedli minulý rok, kedy vôbec po prvýkrát rozhodovala o podpore projektov verejnosť online hlasovaním. V rámci pilotného projektu sme podporili takmer 40 projektov, ktoré boli zamerané na zlepšenie životného prostredia,“ povedala županka Erika Jurinová. Vlani sa z participatívnych dotácií vynovila napríklad kaplnka v Kláštore pod Znievom, vybudovali sa rôzne odpočívadlá, obnovili vodné zdroje a studničky, ale podporili sa aj atraktívne audiovizuálne diela na zlepšovanie povedomia o krajine a prírodnému bohatstvu, jej ochrane a popularizácií.

 

Tento rok župa podporí projekty zamerané na rozvoj komunitnej infraštruktúry, ochranu životného prostredia či zachovanie kultúrneho dedičstva. Svoje projekty môžu predkladať obce, živnostníci, občianske združenia, neziskové organizácie, ale i nadácie so sídlom v Žilinskom kraji.

 

Podujatia regionálneho, nadregionálneho alebo mimoriadneho charakteru, prípadne aktivity na zlepšovanie podmienok seniorov či rozvoj medzigeneračnej spolupráce môžu byť podporené z Dotácií predsedníčky ŽSK. Nová výzva bola vyhlásená v pondelok (9.3.) a žiadosti je možné predkladať priebežne do 15. júna. O dotáciu sa môžu uchádzať obce na území kraja, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom v Žilinskom kraji.

 

Začiatkom februára bolo uzavreté prihlasovanie na regionálne dotácie. O dotácie zabojuje viac ako 500 žiadostí zameraných na podporu športových, kultúrnych, náboženských či voľnočasových aktivít. O pridelení dotácií rozhodnú komisie zložené z poslancov. Zoznam úspešných žiadateľov bude zverejnený na www.zilinskazupa.sk.

 

Nový dotačný systém schválila župa koncom roka a pozostáva zo štyroch typov dotácií – regionálne, participatívne, tematické a dotácie predsedníčky ŽSK. Pre tento rok je na granty vyčlenených celkovo 1,3 milióna eur, čo je o 530-tisíc eur viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.