štvrtok, 12 marec 2020 11:50

Martinské opatrovateľky sa tešia veľkej obľube

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Martinské opatrovateľky sa tešia veľkej obľube Martinské opatrovateľky sa tešia veľkej obľube

Mesto Martin podľa zákona poskytuje okrem iného aj opatrovateľskú službu, o ktorej zabezpečenie sa stará 57 opatrovateliek. Ich úlohou je pomáhať Martinčanom, ktorí na to sami nestačia. Avšak v Martine máme to šťastie, že pre mestské opatrovateľky nie je ich povolanie len prácou, ale poslaním.

Mesto Martin poskytuje opatrovateľskú službu  v zmysle § 41 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V Martine sa o celkom 146 seniorov stará 57 opatrovateliek priamo v rodinách, v ich prirodzenom domácom prostredí. Pomáhajú im s osobnou hygienou, stravovaním, obliekaním a všetkými ostatnými činnosťami, ktoré im spôsobujú problémy vrátane doprovodu.

 

„Dobrá, kvalitná a odborná starostlivosť o tých, ktorí potrebujú pomoc je základným pilierom práce mesta. Som nesmierne rád, že martinské opatrovateľky nevykonávajú svoju prácu len ako povinnosť, ale pristupujú k svojim klientom predovšetkým ľudsky. Ako lekár si dobre uvedomujem, že práve úsmev, či podaná pomocná ruka sú mnohokrát viac ako fyzická pomoc, a preto som na prácu martinských opatrovateliek veľmi hrdý,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko. O kvalite práce celého tímu, ktorý sa stará o zabezpečovanie sociálnych služieb v meste svedčia aj ďakované listy, ktoré od svojich klientov v poslednom čase dostávajú.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk