štvrtok, 09 apríl 2020 11:26

Zmeny v činnosti Stavebného úradu mesta Martin od apríla

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zmeny v činnosti Stavebného úradu mesta Martin od apríla Zmeny v činnosti Stavebného úradu mesta Martin od apríla

Martin (06.04.2020) – Od 1. apríla 2020 dochádza s ohľadom na platné vládne a mestské nariadenia k zmenám v činnosti stavebného úradu. Mesto Martin čiastočne obnovuje a začína vybrané správne konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Mesto Martin 13. marca 2020 v rámci opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu  COVID - 19 dočasne pozastavilo stavebné a kolaudačné konania stavebného úradu. V súvislosti s aktuálnym vývojom stavebný úrad mesta Martin od 1. apríla čiastočne obnovuje svoju činnosť. Konkrétne ide o začatie a pokračovanie správnych konaní v zmysle ustanovení stavebného zákona (územné konania, ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, stavebné konania, zmena stavby pred dokončením a pod.).

 

Činnosť Mestského úradu počas prebiehajúcich opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu bola čiastočne obmedzená, ale určite by nebolo správne obmedzovať dôležité konania na dlhší čas ako je nevyhnutné. Z tohto dôvodu pristupujeme k čiastočnému obnoveniu činnosti stavebného úradu. Samozrejme, nie je možné obnoviť všetky konania, pretože napríklad kolaudácie si vyžadujú osobnú prítomnosť viacerých ľudí, čo je proti vládnym a mestským nariadeniam o zamedzení zhromažďovania sa,“ vysvetlil primátor mesta Martin Ján Danko. 

 

Obnovenie činnosti sa týka správnych konaní v zmysle ustanovení stavebného zákona, s výnimkou konaní o dodatočnom povolení stavieb spojených s kolaudáciou, kolaudačných konaní, konaní o zmene účelu užívania a miestnych obhliadok (pri týchto konaniach sa predpokladá nevyhnutná účasť viacerých osôb). Žiadosti na zatiaľ pozastavené vyššie uvedené konania, sú evidované a budú vybavené v poradí ihneď, ako to bude možné. „Našim cieľom naďalej zostáva predovšetkým ochrana zdravia Martinčanov a prísne dodržiavanie platných nariadení. Verím však, že sa nám podarí zabezpečiť všetky nevyhnutné činnosti mesta tak, aby sme obmedzili život v meste čo najmenej,“ uzavrel Ján Danko.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk