utorok, 14 apríl 2020 07:25

Vedeli ste, že…? V evanjelickom kostole v Príbovciach majú kostolné zvony už 94 rokov

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Vedeli ste, že…? V evanjelickom kostole v Príbovciach majú kostolné zvony už 94 rokov Vedeli ste, že…? V evanjelickom kostole v Príbovciach majú kostolné zvony už 94 rokov

V roku 1901 sa uskutočnila rozsiahla prestavba kostola. Prestavbu a  súčasnú podobu kostola, teda aj  36 metrovú vysokú vežu, ktorá patrí k najkrajším v Turci navrhol a postavil architekt Stanislav Zachar z Vrútok, rodák z Valče. Prvé zvony v kostolnej veži boli počas 1.svetovej vojny zrekvirované (zhabané) na vojenské účely dva zvony, ostal iba jeden.

 V roku 1926 boli zo zbierok a milodarov zakúpené do veže kostola nové tri zvony, najkrajšie a najväčšie zvony v turčianskom senioráte, boli nadobudnuté vďaka obetavosti veriacich a štedrých finančných darov.

 

Zvony boli objednané za 60.000,- Kč u zvonolejarskej firmy Burill a Riss v Kuklenách pri Hradci Královem, kde boli aj uliate a zhotovené.

 

„Veľký“, 1.200 kg, Hlas: E

„Stredný“, 600 kg, Hlas: G

„Malý“, 450 kg, Hlas: A

 

Zvon čo ostal vo veži kostola a nebol zrekvirovaný počas 1.svetovej vojny bol dňa 8.7.1926 prevezený a zavesený do evanjelickej zvonice v Svätom Petre (Turčianskom Petre), kde je umiestnený dodnes. Posviacka nových zvonov sa konala 5.4.1926 (na veľkonočný pondelok) o 15.00 hodine. Na posviacku sa zišli nielen domáci, ale aj veriaci z celého okolia, aby videli  a počuli najväčšie a najkrajšie zvony v Turci vážiace až 22.000 kg (22 ton).

 

Posviacku zvonov vykonal senior Otto Škrovina pri asistencii farárov: Július Hečko, príbovský, Miroslav Bibza, ivančiansky, Ján  Smyk, horno-jasenský. Slovo Božie kázal Fedor Ruppeld, farár žilinský, a to slová Žalmu 33,1-4, 20-22. Po ukončení posviacky zvonov predniesla slečna Anička Čičmancová z Príboviec dojímavú báseň od Martina Miloša Braxatorisa „Naše zvony“.

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu