piatok, 17 apríl 2020 08:06

Rekonštrukcia HVTS – ul. Sokolíka, ul. Hviezdoslava po Živenu Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Rekonštrukcia HVTS – ul. Sokolíka, ul. Hviezdoslava po Živenu Rekonštrukcia HVTS – ul. Sokolíka, ul. Hviezdoslava po Živenu

V období od 20.04.2020 do 17.08.2020 bude prebiehať na ceste I. triedy č. I/65 – ul. P. O. Hviezdoslava, realizácia stavby „Rekonštrukcia HVTS – ul. Sokolíka, ul. Hviezdoslava po Živenu, Martin“ povolenej v zmysle stavebného povolenia. 

V období od 20.04.2020 do 17.08.2020 bude prebiehať na ceste I. triedy č. I/65 – ul. P. O. Hviezdoslava, realizácia stavby „ Rekonštrukcia HVTS – ul. Sokolíka, ul. Hviezdoslava po Živenu, Martin“ povolenej v zmysle stavebného povolenia, vydaného Mestom Martin pod číslom SÚ-34870/119987/2017 dňa 20.07.2017 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 25.08.2017. 

 

Pri realizácii predmetnej stavby na ul. P. O. Hviezdoslava, dôjde k úplnej uzávierke pre dopravu s určenými obchádzkovými trasami a to nasledovne:

 

Od 20.4.2020 do 15.07.2020 sa bude stavba realizovať na ul. P. O. Hviezdoslava ( I/65 ) v úseku od križovatky s ul. A. Kmeťa po križovatku s ul. V. P. Tótha – jednosmerná obchádzková trasa bude vedená po miestnych komunikáciách ul. A. Kmeťa, ul. Šoltésovej, ul. Holubyho, ul. Záborského, resp. ul. L. Novomestského a späť na ul. P. O. Hviezdoslava.

 

Od 08.05.2020 do 31.07.2020 sa začne stavba realizovať aj na úseku ul. P. O. Hviezdoslava od križovatky s ul. A. Sokolíka po križovatku s ul. A. Kmeťa – jednosmerná obchádzková trasa bude vedená po miestnych komunikáciách ul. A. Sokolíka, ul. Šoltésovej, ul. V. P. Tótha a späť na ul. P. O. Hviezdoslava.

 

Pri realizácii stavby a úplnej uzávierke cesty I/65, budú presunuté zástavky prímestskej a mestskej hromadnej dopravy na ul. A. Kmeťa. Konečné povrchové úpravy na ul. P. O. Hviezdoslava sa budú realizovať od 03.8.2020 do 17.8.2020.

 

Dokumentácia

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk