štvrtok, 09 júl 2020 09:10

Župní poslanci schválili úľavy na nájme

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Župní poslanci schválili úľavy na nájme Župní poslanci schválili úľavy na nájme

Žilinský samosprávny kraj poskytne zľavy na nájomnom. Cieľom je zmiernenie negatívnych ekonomických dopadov nájomcov, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení proti pandémii obmedzená možnosť predaja tovarov a poskytnutia služieb.

Župní poslanci schválili poskytnutie 50 %-nej zľavy z výšky zmluvného nájomného pre nájomcov, ktorým Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom Úradu ŽSK alebo organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prenajíma nehnuteľný majetok. ,,Pandémia zasiahla do životov mnohých ľudí a ich finančná kondícia sa otriasla v základoch. Registrovali sme veľké množstvo podnetov na odpustenie nájmu a vysporiadanie sa s mimoriadnou situáciou. Časť podpory prisľúbil štát, ale rozhodli sme sa reagovať aj my, z pozície samosprávneho kraja. To znamená, že my zasanujeme polovicu nájmu a štát druhú polovicu. Nájomca  by tak mal byť ošetrený,“ povedala županka Erika Jurinová. Ako dodala, vzťahovať sa to bude na prípady, kedy boli povinne zatvorené prevádzky, aby sa zabránilo šíreniu nového vírusu.

 

Žilinský samosprávny kraj má k dnešnému dňu celkom 234 nájomcov, ktorí spĺňali podmienky v zmysle zákona a to v oblasti vzdelávania, kultúry, zdravotníctva, či centier zdravotnej starostlivosti. 50% dotácia zo strany štátu tak bude predstavovať za mesiac zhruba 24-tisíc eur.

 

Poslanci zároveň schválili návrh na voľbu hlavného kontrolóra, ktorému mandát uplynie 31. októbra. Záujemcovia o výkon tejto pozície sa môžu prihlásiť do 7. septembra, voliť ho budú krajskí poslanci tajným hlasovaním. Témou diskusie bol aj návrh na druhú úpravu rozpočtu, či správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji. Po krátkej letnej prestávke zasadnú poslanci do svojich lavíc opäť v pondelok 21. septembra.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.