utorok, 14 júl 2020 13:44

Inteligentnejší a lepší Žilinský samosprávny kraj Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Inteligentnejší a lepší Žilinský samosprávny kraj Inteligentnejší a lepší Žilinský samosprávny kraj

9.7.2020, Žilina – Žilinský samosprávny kraj bude inteligentnejší a lepší. Župa rozbieha veľký projekt na implementáciu princípov SMART riešení v regiónoch za takmer 2,5 milióna eur. Projekt je hradený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Hlavným cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb a to pri dosiahnutí maximálnej efektívnosti samosprávneho kraja s využitím predovšetkým SMART princípov – technologických, procesných a sociálnych inovácií. Predchádzať tomu budú analýzy súčasného stavu verejnej správy, príprava vstupov do reformných politík a hodnotenie legislatívnych zmien na činnosť a kľúčové kompetencie kraja.  ,,Našou víziou je efektívne riadenie kraja, ktoré prinesie kvalitnejšie služby pre jeho obyvateľov a napĺňanie potrieb podnikateľov. Výsledkom má byť fungujúci región, v ktorom bude život jednoduchší a lepší, čím sa stane atraktívnejším nielen pre domácich, ale aj pre investorov, zahraničných partnerov, či návštevníkov regiónu,“ povedala županka Erika Jurinová.

 

Župa v tejto chvíli pracuje na aktualizácií svojich strategických dokumentov (Stratégia 22+, PHSR) a rozbiehajú sa aktivity zamerané na procesnú a organizačnú optimalizáciu či školiace aktivity pre zamestnancov. ,,Do projektu zapojíme všetkých zamestnancov úradu, ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Okrem toho sa pri realizácií bude uplatňovať princíp partnerstva v rámci regiónu so zapojením obyvateľstva, územných sídiel, podnikateľských subjektov, akademickej a vedeckej obce ako aj platforiem združujúcich občanov,“ dodal projektový manažér Róbert Závacký.

 

Za účelom realizácie inovačných a reformných opatrení župa vytvorí aj sedem nových pracovných miest zameraných na analytické, metodické, či manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja (jedna z podmienok získania príspevku).  Súčasťou projektu bude zavedenie systému riadenia kvality ŽSK ako i odborné vzdelávanie zamestnancov a rozširovanie ich ,,soft skills.“ Implementácia projektu začala v máji a ukončená by mala byť v októbri 2022.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.