pondelok, 28 september 2020 21:39

Evanjelická škola má nové športoviská a robotické centrum Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Evanjelická škola má nové športoviská a robotické centrum Evanjelická škola má nové športoviská a robotické centrum

Počas celoplošného prerušenia výučby kvôli pandémii sa vedeniu Evanjelickej spojenej školy v Martine podarilo finalizovať dokončovacie práce na novom multifunkčnom ihrisku.

Ihrisko začali študenti školy po návrate do školských lavíc ihneď intenzívne využívať a to v rámci telesnej výchovy ale aj popoludňajšieho školského klubu detí. Na výstavbu multifunkčného ihriska získala škola v uplynulom roku dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 37 000 €, pričom celková hodnota diela je 62 924,89 €.

 

 

 

Spolufinancovanie tohto diela sa škole podarilo zabezpečiť vďaka finančnej podpore z Nadácie kresťanského vzdelávania, ktorá na tento účel našla sponzora v rámci partnerského cirkevného zboru z USA. Nadácia rovnako podporila aj výstavbu nového workoutového a detského ihriska, ktoré nahradili zastaralý drevený mobiliár a spolu s multifunkčným ihriskom tak výrazne zvýšili možnosti športového a voľnočasového vyžitia žiakov školy.

 

 

 

Okrem športovísk škola počas leta dokončila aj rekonštrukciu priestorov nového centra pre výučbu robotiky a informatiky. Z dlhodobého hľadiska je zámerom rozvinúť tento nový priestor do regionálneho centra pre inovácie v oblasti informatiky a robotiky.

Mgr. Dušan Haško

Prispievateľ Turiec Online

PR manažér Nadácie kresťanského vzdelávania