streda, 07 október 2020 15:40

Mestská polícia v Martine testuje najmodernejšiu technológiu on-line kontroly parkovania – monitorovacie vozidlo CamCar Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Mestská polícia v Martine testuje najmodernejšiu technológiu on-line kontroly parkovania – monitorovacie vozidlo CamCar Foto: METRO

Martin (07.10.2020) – Mesto Martin bude v nasledujúcich týždňoch testovať inteligentné monitorovacie vozidlo CamCar. Ide o najmodernejšiu technológiu na stredoeurópskom trhu zameranú na on-line kontrolu parkovania. Očakáva sa od nej výrazné zvýšenie počtu kontrol s výsledkami v reálnom čase, a teda aj zvýšenie počtu parkovacích miest. Doterajšie výsledky kontrol prostredníctvom CamCar ukazujú, že ide o veľmi efektívny nástroj na riešenie parkovacej politiky v mestách.

Príslušníci Mestskej polície Martin budú kontrolovať parkovanie vo vybraných uliciach centra mesta prostredníctvom inteligentného monitorovacieho vozidla CamCar. Zamerajú sa predovšetkým na parkovacie zóny určené pre rezidentov. Od kontrol si radnica sľubuje potvrdenie doterajšej praxe – elimináciu neoprávnene parkujúcich vozidiel a z toho plynúce navýšenie počtu parkovacích miest práve pre rezidentov.

 

„Martin je ďalším mestom, ktoré sa rozhodlo pre riešenie kontroly parkovania využiť najmodernejšie technológie. Inteligentné monitorovacie vozidlo CamCar posúva efektivitu práce mestských policajtov o výrazný krok dopredu,“ podotýka Daniel Bednařík, predseda predstavenstva spoločnosti FT Technologies, a. s., ktorá za vývojom vozidla CamCar s neurónovými sieťami stojí.

 

 

Bednařík je presvedčený, že i v Martine sa potvrdí skúsenosti z iných miest, kde už CamCar používajú alebo ho testovali a teraz pripravujú novú koncepciu parkovacej politiky, ktorej súčasťou je tiež efektívna kontrola. Hlavnou a nespornou výhodou tohto spôsobu kontroly oprávnenia prostredníctvom umelej inteligencie parkovania je totiž zrýchlenia celého procesu.

 

„Ten vedie v konečnom dôsledku k nárastu počtu voľných parkovacích miest v požadovaných lokalitách a sekundárne tiež k efektívnejšiemu vymáhaniu dodržiavania pravidiel parkovacej politiky mesta zo strany mestskej polície,“ vysvetľuje Bednařík. Tento nesporný fakt potvrdzuje aj prax  - napríklad Trenčín, kde majú CamCar k dispozícii viac ako dva roky, je výkladnou skriňou efektívneho riešenia parkovania a teraz takto kontroluje takmer 9 000 parkovacích miest.

 

Veľmi prekvapivé výsledky napríklad zaznamenali tiež v Bratislave. V uliciach centra sa navýšenie počtu parkovacích miest prejavilo už po niekoľkých jazdách vozidla CamCar a mesto momentálne taktiež pripravuje novú politiku parkovania. O technológiu využívajúcu umelú inteligenciu majú záujem aj ďalšie slovenské, české a poľské mestské polície.

 

 

Nasadenie vozidla CamCar má ešte jeden nemenej dôležitý aspekt. Okrem samotného nárastu počtu uvedených kontrol v reálnom čase prináša paradoxne aj výraznú úsporu času príslušníkov mestských polícií. Práve oni môžu využiť čas, počas ktorého parkovanie monitoruje CamCar na iné činnosti. Táto vedľajšia výhoda je obrovským prínosom obzvlášť v čase, keď mestská polícia rieši personálne podstavy. A tvrdenie, že tento spôsob kontroly parkovania má dopad na celkové posilnenie bezpečnosti v meste je vďaka tomu na mieste.

 

Technológia CamCar je montovaná zo špičkových komponentov

 

„Vďaka nášmu niekoľkoročnému premyslenému vývoju sú však jednotlivé diely paradoxne stále za prijateľnú cenu. Tá, v konečnom dôsledku ak spočítame efekt a plynúce výhody, prináša užívateľom úsporu,“ poprel Ján Mikolaj, obchodný riaditeľ pre Slovensko, vžitý úzus, že moderný sa rovná finančne nákladný. Pre užívateľov existuje podľa neho ešte jeden dôležitý aspekt – technológia sa dá namontovať takmer na akékoľvek vozidlo. Skutočnosťou, že celý proces spočíva na kontrole evidenčných čísel zaparkovaných vozidiel v reálnom čase sa riešenie od FT Technologies, a. s. značne odlišuje od doposiaľ prezentovaných – na prvý pohľad podobných nápadov.

 

Prvé testovacie jazdy martinskou mestskou políciou mali prebehnúť už začiatkom septembra, nakoniec sa však FT Technologies, a. s. so zástupcami mesta a mestskej polície dohodli na posunutí termínu o mesiac. „Rád by som touto cestou poďakoval za spoluprácu a taktiež možnosť prispôsobiť harmonogram prác a samotného odovzdania mestu po V. medzinárodnej konferencii mestských polícií v polovici septembra,“ pripomenul Bednařík. Domnienky sa potvrdili a CamCar pre Martin sa naozaj stal jednou z hlavných ikon najväčšieho stretnutia mestských polícií v strednej Európe. „V konečnom dôsledku prezentoval Martin ako mesto, ktoré sa nebojí využívať najmodernejšie technológie s prvkami umelej inteligencie,“ uzatvára Mikolaj.

 

Monitorovanie parkovania v meste prostredníctvom najnovších technológií víta aj primátor mesta Martin Ján Danko. „Technológie sú dôležitým stavebným prvkom 21. storočia a do významnej miery nám zjednodušujú život. Verím, že CamCar sa stane efektívnym nástrojom na reguláciu dopravy, čo je pri súčasnom množstve áut na cestách nevyhnutnosťou pre každé mesto, ktoré sa chce rozvíjať,“ zhodnotil Ján Danko.

 

 

 A ako inteligentné monitorovacie vozidlo CamCar funguje?

 

Umelá inteligencia monitorovacieho vozidla CamCar vie rozpoznať oprávnenosť parkovať v danom mieste, upozorniť či nie je po kontrolovanom vozidle vyhlásené pátranie, či skontrolovať úhradu platieb za parkovanie. Technológia sníma výhradne evidenčné číslo vozidla, ktoré porovnáva s databázami. Príslušník mestskej polície tak len nahliada do on-line výsledkov a rieši už konkrétny incident (podozrenie na priestupok), na ktorý CamCar poukáže. Údaje, ktoré CamCar spracováva sú v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/678 z 27. apríla 2016 (GDPR).

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk