piatok, 16 október 2020 12:24

Lekári Kliniky detí a dorastu chránia svojich pacientov - očkujú sa proti chrípke Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Lekári Kliniky detí a dorastu chránia svojich pacientov - očkujú sa proti chrípke Lekári Kliniky detí a dorastu chránia svojich pacientov - očkujú sa proti chrípke

Do projektu Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS, ktorý apeluje na zodpovedný prístup zdravotníckych pracovníkov k svojim pacientom, sa v tomto roku zapája aj Klinika detí a dorastu JLF UK a UN v Martine. V tejto sezóne sa plánuje zaočkovať proti chrípke  95 % lekárov kliniky.

Strategická poradná skupina WHO (World Health Organisation) pre imunizáciu SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) vydala 21. septembra 2020 odporúčania pre očkovanie proti chrípke počas pandémie COVID-19, v ktorých zaraďuje zdravotníckych pracovníkov do rizikovej skupiny s najvyššou prioritou očkovania proti chrípke v tejto sezóne.

 

Cieľom prioritného očkovania zdravotníkov je minimalizovať absencie zdravotníkov v práci, obmedziť šírenie ochorenia v zdravotníckych zariadeniach, zabrániť prenosu chrípky na pacienta a úmrtiam. Všetky tieto dopady majú významný vplyv na celkovú záťaž zdravotného systému vrátane záťaže ekonomickej.

 

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS spolu s ďalšími odbornými autoritami vyhlásila 1. október za Deň očkovania proti chrípke, aby tak oficiálne zahájila začiatok sezóny očkovania. Zvyčajne trvá 10 až 14 dní po očkovaní, kým sa vytvorí imunitná odpoveď a ochrana. Väčšina krajín preto začína s imunizáciou začiatkom jesene.

 

Každoročná chrípková sezóna začína v októbri končí až koncom apríla nasledujúceho roka. Epidémia chrípky postihuje Slovensko najčastejšie koncom januára a trvá až do konca februára. Ochrana po očkovaní trvá najmenej jednu chrípkovú sezónu,  ale s časom ubúda. Z toho dôvodu  sa odborné autority prikláňajú k posunu začiatku očkovania až na neskoršiu jeseň. Ideálny čas na očkovanie preto začína až najskôr v októbri.

 

Deň očkovania na klinike

 

Cieľom Dňa očkovania na Klinike pre deti a dorast v Martine je zvýšiť počet zdravotníkov chránených pred chrípkou očkovaním, motivovať ostatných kolegov a prispieť tak k ochrane ich zdravia a obmedzeniu cirkulácie vírusu chrípky v nemocnici. „Je povinnosťou lekára chrániť seba a tým aj svojich pacientov očkovaním sa proti chrípke. Očkovanie zdravotníckych pracovníkov vnímame ako mimoriadne dôležité opatrenie, aby sme minimalizovali riziko prenosu chrípky na našich pacientov,“  hovorí prof. MUDr. Peter Bánovcin, CSc.,  prednosta Kliniky detí a dorastu v UN Martin.

 

 

Martinskí lekári idú príkladom

 

Lekári chcú svojim prístupom motivovať nielen svojich kolegov, ale aj rodinných príslušníkov a ostatné blízke kontakty malých pacientov,  aby sa zaočkovali. Princípom ochrany je vytváranie bariéry pred šírením ochorenia, a tým zníženie rizika infekcie od osôb žijúcich s chorým v jednej rodine alebo kolektíve. Jednoznačne sa odporúča očkovanie rodinných príslušníkov nielen  chronicky chorých pacientov, ale i tehotných žien a v rodinách s malými deťmi alebo seniormi.

 

Naši malí pacienti patria k najohrozenejším nákazou chrípky. Deti s chronickými ochoreniami, so zníženou imunitou a na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú najviac vnímavé na vznik infekcií a sú tým pádom vystavení riziku závažných komplikácií svojho primárneho ochorenia“, konštatuje imunológ prof. MUDr. Miloš Jesenák, PhD., MBA, Dott.Ric, MHA. „Očkovanie zdravotníkov na našej klinike vnímame zároveň ako osvetový moment pre širokú verejnosť, aby sme aj osobným príkladom pomohli zvyšovať dôveru v očkovanie u širokej verejnosti a aby ho vnímali ho ako jednu z najúčinnejších prevencií šírenia infekčných ochorení“.

 

 

Manuál manažmentu očkovania pre nemocnice

 

Očkovanie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najefektívnejšou ochranou proti chrípke. Projekt prebieha v súlade so snahou WHO dosiahnuť 100 % zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom.  Očkovaný človek chrípku neprenáša.

 

Prevencia ochorenia je nevyhnutná najmä v zdravotníckych zariadeniach, kde sa nachádzajú pacienti s chronickými ochoreniami ale aj v domovoch dôchodcov a  v zariadeniach sociálnych služieb. V niektorých štátoch je zavedená aj povinnosť takéhoto očkovania. Podľa dostupných údajov z roku 2013 dosiahlo napríklad Francúzsko úroveň zaočkovanosti zdravotníkov 76,9 %, Holandsko 63 % a v USA 96 % na takých pracoviskách, kde bolo toto očkovanie požadované zamestnávateľom.

 

Ekonomický prínos očkovania proti chrípke na Slovensku

 

Slovenskí epidemiológovia uvádzajú, že na Slovensku sa v období chrípkovej epidémie zaznamenáva priemere 816 úmrtí ročne pripísateľných chrípke, z nich viac ako polovica sú úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia v priamej súvislosti s ochorením na chrípku.

 

 

Odporúčanie Európskej komisie z roku 2009 nabáda členské štáty EÚ, aby prijali a vykonávali akčné plány a politiky zamerané na dosiahnutie očkovania proti sezónnej chrípke u starších vekových skupín a ľudí s chronickým ochorením na úrovni 75%. Členským štátom sa tiež odporúča, aby zlepšili zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov. Podľa najnovšej analýzy Value Outcomes ČR je zrejmé, že rozšírenie očkovania proti chrípke zo súčasnej zaočkovanosti rizikovej populácie 10 % na cieľové percento - 75 % je prospešné nie len z medicínskeho, ale aj ekonomického hľadiska.

 

V modelovanej analýze pri cieľovej 75 % zaočkovanosti starších a chronicky chorých by sme predišli v chrípkovej sezóne vďaka očkovaniu 103 tisícom návštevám praktického lekára, 1 271 hospitalizáciám, 604 úmrtiam, 187 tisícom dní pracovnej neschopnosti a 51 tisícom ďalších prípadov chrípky, kedy sa chorí liečia sami bez využitia zdravotnej starostlivosti. Celková výška ušetrených nákladov na udalosti spojené s chrípkou by tak bola 18 mil. EUR, náklady na vakcínu pri tejto cieľovej zaočkovanosti (75 %) by boli 4, 6 mil. EUR.  V súčasnosti sú náklady na vakcínu 2,8 mil. EUR.

 

Zapojte sa do projektu

 

Do projektu Chránime našich pacientov je v tejto chvíli zapojených viac ako 210 zdravotníckych zariadení na celom Slovensku. Zapojiť sa môže každé štátne i súkromné zdravotnícke zariadenie, ktorého personál sa chráni proti chrípke očkovaním. Prihlásenie je možné na stránke: www.chranimenasichpacientov.sk

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.