pondelok, 25 január 2021 16:39

Aj kultúrny a kreatívny priemysel si zaslúži byť súčasťou rozvoja spoločnosti

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Aj kultúrny a kreatívny priemysel si zaslúži byť súčasťou rozvoja spoločnosti Aj kultúrny a kreatívny priemysel si zaslúži byť súčasťou rozvoja spoločnosti Hudobná Únia Slovenska

Zástupcovia asociácií a združení v kultúrno-kreatívnom priemysle (KKP) reagujú na zverejnený návrh Plánu obnovy, ktorý Vláda Slovenskej republiky predstavila verejnosti v prvých dňoch roka 2021. V tomto dokumente sa aj napriek odporúčaniu Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2020 o Kultúrnej obnove Európy (2020/2708(RSP)), ako aj Výboru NRSR pre kultúru a médiá, ktorý uznesením zo dňa 23.9.2020 odporúča Vláde SR, aby vyčlenila minimálne 2% z prostriedkov Mechanizmu obnovy a odolnosti, na kultúrne a kreatívne sektory, nenachádza samostatná kapitola pre kultúru a jej obnovu!

Tieto prostriedky by pritom mali byť použité aj na reštrukturalizáciu a udržateľnosť kultúrnych a kreatívnych sektorov hospodárstva, pričom odporúčania pripomínajú potrebu plánovania zdrojov na zabezpečenie kontinuity činností v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a priemysle, a na zabezpečenie predvídateľnosti pre ľudí pôsobiacich v tejto oblasti.

 

Kultúrny rozvoj je jedným z hlavných pilierov budovania zdravej, vzdelanej a konkurencieschopnej spoločnosti, ktorá môže vytvárať hodnoty, a nie byť len obslužnou bázou pre ostatné krajiny v rámci Európskeho spoločenstva. Bez týchto vlastností, a najmä účasti mladej generácie na kreatívnej tvorbe a inováciách, ako aj bez zabezpečenia moderných podmienok pre rozvoj kreativity a kultúrneho povedomia, zostane aj v budúcnosti naša spoločnosť len „montážnou halou“ Európy.

 

Z ekonomického pohľadu kultúrno-kreatívny priemysel, spolu s cestovným ruchom, vytvárajú najväčšiu spotrebu pri najnižších vstupných investíciách. Je to cesta, ktorou by sa naša krajina mala uberať a vytvárať podmienky na rozvoj tohto potenciálu. Zároveň by sme chceli upozorniť, že naše odvetvie bolo, a stále je, najpostihnutejším v rámci pandémie COVID-19 bez adekvátnej pomoci, ktorá prichádza neskoro a v nedostatočnej intenzite, napriek našej enormnej snahe pomáhať a hľadať riešenia.

 

Slovenská republika je v rámci čerpania eurofondov na 25. mieste z 28 členských krajín

 

Prichádzame s ponukou v rámci KKP aj v tejto oblasti napomôcť situáciu zlepšiť. Je však potrebná vzájomná komunikácia a nastavenie možností zo strany štátu tak, aby bolo možné využiť potenciál, ktorý náš sektor jednoznačne ponúka, a ktorý ostáva nepodporený a nevyužitý. Ak je to možné v krajinách ako Rumunsko, alebo Rakúsko, tak veríme, že spoločne by sme našli cestu aj u nás.

 

Sme si vedomí, že oblastí, ktoré vyžadujú zásadné štrukturálne zmeny v našej krajine, je mnoho, a vyváženosť Plánu obnovy je citlivá a odborná téma, ale sme presvedčení, že kultúra by v ňom nemala chýbať, bolo by to bezprecedentné. Zúžiť oblasť obnovy len na sanáciu kultúrnych pamiatok je nedostatočné, a z nášho pohľadu neprijateľné. Preto vyzývame Vládu SR, ako aj poslancov NRSR, aby prehodnotili usporiadanie a zameranie Plánu obnovy, a vyčlenili na štrukturálne zmeny a rozvojovú pomoc v kultúre zodpovedajúci podiel, ktorý bude zohľadňovať potreby nášho odvetvia.


Veríme, že ešte stále existuje dostatok priestoru a času na zapojenie ľudí a odborníkov z KKP do procesu prípravy návrhu Plánu obnovy, a budeme môcť ako relevantní a rešpektovaní partneri prinášať konkrétne návrhy a riešenia. Ponúkame dialóg a naše kapacity na zmysluplnú diskusiu.

 

• AHKS Asociácia Hudobných Klubov Slovenska
• HÚS Hudobná Únia Slovenska
• Združenie promotérov a festivalov na Slovensku
• RND Radošinské naivné divadlo
• SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
• CIF Fórum kreatívneho priemyslu
• SJS Slovenská jazzová spoločnosť
• Zástupcovia ticketingových spoločností v SR
• BTL Komunikačná asociácia
• ANP Asociácia nezávislých producentov
• AKIS Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenska
• United Music Academy
• Asociácia DJov a hudobných producentov Slovenska
• APAF Asociácia producentov animovaných filmov
• KND Klub nezávislých divadiel
• ADT Akadémia divadelných tvorcov
• SKKD Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
• Temné kecy stand up comedy
• Divadlo LA KOMIKA

 

Autor: Hudobná Únia Slovenska

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.